“Đẩy mạnh chủ trương đồng bộ hóa về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường”

“Đẩy mạnh chủ trương đồng bộ hóa về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường”
(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 25/8 tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế hoạch tổ chức cuộc họp vể thống nhất Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ TN&MT 2011-2015. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh: “CNTT là lĩnh vực luôn đổi mới từng ngày. Để hiện đại hóa ngành TN&MT, tăng cường quản lý Nhà nước thống nhất trong toàn ngành, phải đẩy mạnh chủ trương đồng bộ hóa về ứng dụng CNTT”.
 Theo Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, đến năm 2015, xây dựng được Chính phủ điện tử, thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành là hai mục tiêu quan trọng, định hướng cho các đơn vị thuộc Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành giai đoạn 2011-2015. Để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề đồng bộ về cơ sở dữ liệu, CNTT cần được các đơn vị tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng. Bảy lĩnh vực của ngành cần liên kết chặt chẽ để phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT, ứng dụng CNTT hiệu quả, tạo lập được cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo sự thống nhất trong nội bộ cơ quan Bộ.
Báo cáo Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TN&MT giai đoạn 2011-2015, Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Hữu Chính cho biết, mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là xây dựng và phát triển thành phần Ccvchính phủ điện tử thống nhất trong ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu của xã hội và khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Theo đó, ứng dụng CNTT sẽ góp phần đẩy mạnh kinh tế hóa ngành và nâng cao giá trị đóng góp và vị thế của ngành TN&MT trong nền kinh tế quốc dân.
Theo Dự thảo kế hoạch, việc ứng dụng CNTT sẽ thực hiện trong công tác hành chính, điều hành tác nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn quản lý Nhà nước về TN&MT. Các cơ quan thuộc Bộ tiến hành chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin trên mạng. “Cố gắng đạt 80% văn bản trao đổi của Bộ với các cơ quan, đơn vị khác là văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc”, Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Hữu Chính bày tỏ. Cũng theo ông Chính, để phục vụ cho nhu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học và đào tạo hợp tác quốc tế, ngành cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT. Bên cạnh đó, kế hoạch về việc ứng dụng CNTT sẽ có những nội dung phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Nguyễn Thành Minh khẳng định, cùng với sự phát triển vũ bão của CNTT, ngày càng nhiều yếu tố mới, thông tin mới xuất hiện trong tư duy, trình độ của cán bộ các ban ngành Bộ TN&MT. Do vậy, Cục CNTT và Vụ Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi cho kế hoạch. Hiện đại hóa ngành TN&MT, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của ngành đòi hỏi sự nâng cấp hạ tầng cơ sở dữ liệu của các Tổng cục.
Tại buổi họp, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng trao đổi ý kiến xung quanh mục tiêu tổng quát và cụ thể, nội dung, giải pháp của Dự thảo Kế hoạch. Mỗi đơn vị đều có những khó khăn, khúc mắc riêng. Do vậy, Kế hoạch đề ra phải dựa vào thực tế của mỗi lĩnh vực, từ đó tìm được tiếng nói chung của các đơn vị, tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết trong ngành TN&MT.
Theo: Monre.gov.vn
  • Comments Off on “Đẩy mạnh chủ trương đồng bộ hóa về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường”
  • 1,796 views
    A+
Ngày đăng:26/08/2011  Chuyên mục:Khoa học công nghệ