Vùng nào xuất hiện núi lửa bùn

Vùng nào xuất hiện núi lửa bùn
Núi lửa bùn thường xuất hiện ở những vùng có hoạt động núi lửa tích cực và phổ biến như Indonesia, Kamchatka (Nga), California (Mỹ), Colombia...

(DiaChatVietNam.Net) - TS Phạm Tích Xuân, Viện Địa chất giải thích: Núi lửa bùn (mud volcano) là hiện tượng phun trào vật chất từ lòng đất lên mặt đất.

Song núi lửa thì phun trào magma (chủ yếu là silicat nóng chảy) khí, chất rắn, vật liệu vụn (tro, bụi) từ trong lòng đất lên bề mặt Trái Đất, còn núi lửa bùn là quá trình phun trào khí có áp suất cao và bùn từ sâu dưới lòng đất lên bề mặt Trái Đất.Núi lửa bùn thường xuất hiện ở những vùng có hoạt động núi lửa tích cực và phổ biến như Indonesia, Kamchatka (Nga), California (Mỹ), Colombia...

Hiện theo thống kê có khoảng trên 1.000 núi lửa bùn trên đất liền và vùng nước biển nông. Song giới khoa học cho rằng có thể có tới hơn 10.000 núi lửa kiểu này ở thềm lục địa và các vùng nước sâu.
Theo: Bee.net.vn