23/27 ý kiến đồng ý thông qua dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản 2010

 23/27 ý kiến đồng ý thông qua dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản 2010
Anh minh họa

(DiaChatVietNam.Net) - Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản 2010, có 23/27 ý kiến đồng ý thông qua. Các ý kiến hầu hết đều thống nhất với dự thảo Nghị định. Có một vấn đề nhận được ý kiến khác nhau là việc xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước. 23/27 Bộ đồng ý giao việc xây dựng quy hoạch này cho BộTN&MT chủ trì, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng phối hợp. Riêng Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng lại cho rằng không nên xây dựng quy hoạch chung mà nên giữ nguyên các quy hoạch chuyên ngành hoặc ghép thành quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Tuy nhiên theo ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các chuyên gia tại cuộc họp ngày 14/9, việc xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước đã được quy định trong Luật Khoáng sản 2010 được Quốc hội thông qua. Hơn nữa, quy hoạch này phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên phạm vi cả nước, thể hiện các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm, khu vực dự trữ quốc gia, khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và khu vực hoạt động khoáng sản. Trong khi đó, quy hoạch khai thác khoáng sản do Bộ chuyên ngành chủ trì xây dựng chỉ trong phạm vi khu vực hoạt động khoáng sản.

Theo: Monre.gov.vn