4 công ty khai thác vàng bị thu hồi giấy phép

Ngày 20/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Văn phòng vừa tổng hợp ý kiến kết luận của ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý theo đề nghị của Đoàn kiểm tra và giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác, chế biến vàng gốc của 4 công ty như sau: Thôn A Ró, xã Lăng, huyện Tây Giang (của Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ và thương mại Hữu Sơn); Khe Ra Ró, thôn A Bát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (của Công ty TNHH Đại Phát); Khe La Luôi, thôn Cần Đôl, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lục Đông) và khai thác vàng sa khoáng tại thôn Pà Oi, thôn Pa Lan, xã La Ê, huyện Nam Giang (của Công ty TNHH Phạm Chiến Hùng).
Đối với các đơn vị có sai phạm, thiếu sót nhưng chưa đến mức phải thu hồi giấy phép, UBND yêu cầu phải có kế hoạch khắc phục cụ thể trong thời gian không quá 6 tháng. Về các trường hợp cấp phép sai thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh làm rõ sai phạm và đề xuất xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân sai phạm.
Nguyên Khang Theo:Monre.gov.vn