4 quan điểm của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu

 4 quan điểm của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu
Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại COP 18 (Ảnh Hoàng Mạnh Hà)

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 6/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 18 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 18) đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện quan điểm của Việt Nam trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày một căng thẳng. Monre.gov.vn đăng tải toàn văn bài phát biểu này.

Thưa ngài Chủ tịch,

Các quý vị đại biểu,

Quý Ông, Quý Bà,

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Qatar và thành phố Doha về lòng mến khách và đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này.

Thưa ngài Chủ tịch,

Tất cả chúng ta phải chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là yêu cầu rất cấp bách.

Mọi quốc gia đều có trách nhiệm và cần cùng nhau hành động.

Tại Hội nghị này, Việt Nam mong muốn thể hiện những quan điểm sau đây:

1. Thời kỳ cam kết lần thứ hai của Nghị định thư Kyoto phải được thông qua và phê chuẩn, đảm bảo quá trình chuyển đổi hiệu quả giữathời kỳ cam kết lần thứ nhất và lần thứ hai. Tất cả các Bên cần đẩy mạnh các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngay từ bây giờ và tăng cường tham vọng giảm nhẹ để đạt được mục tiêu giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn dầu không tăng quá 2oC vào cuối thế kỷnày.

2. Các nguồn tài chính mới, bao gồm các cơ chế, tổ chức và hoạt động điều phối các nguồn tài chính, phải được cam kết và thực hiện ở giai đoạn sau năm 2012; trong đó Quỹ Thích ứng và Quỹ khí hậu xanh cần có đầy đủ các nguồn tài chính và đi vào hoạt động nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ một cách cân bằng.

3. Các nước phát triển cần phải thực hiện các cơ chế và biện pháp chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực trong giai đoạn sau năm 2012 theo các phương thức hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu theo Điều 4 của Công ước.

4. Các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quốc gia (NAMA) của các nước đang phát triển cần phải là những hành động tự nguyện và được thực hiện trong bối cảnh phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Những hành động này cần được hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và xây dựng năng lực từ các nước phát triển.

Thưa ngài Chủ tịch,

Là một nước đang phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải phù hợp với quá trình phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế các - bon thấp. Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, thích ứng đang là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Việt Nam đã và đang tích cực tăng cường các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phát triển kinh tế - xã hội với các nguồn lực trong nước và quốc tế.

Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược tăng trưởng xanh là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn 2012 đến 2020, với sự hỗ trợ của quốc tế, Việt Nam sẽ giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8 đến 10% so với năm 2010, giảm tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP từ 1 đến 1,5% mỗi năm; giảm lượng phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng 10% đến 20% so với các kịch bản phát triển thông thường (BAU). Để đạt được những mục tiêu này, các diễn đàn đối thoại chính sách và cơ chế hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách trong nước và các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế đã được thành lập để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chiến lược về biến đổi khí hậu.

Thưa ngài Chủ tịch,

Việt Nam hoan nghênh tất cả các sáng kiến và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tôi tin rằng, với những nỗ lực chung, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

Theo: Monre.gov.vn