Bạn đang ở: Trang chủ > Khoa học công nghệ > Bài viết

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 – Kinh nghiệm từ Văn phòng Bộ

09/12/2011 / Khoa học công nghệ / Có2714ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 – Kinh nghiệm từ Văn phòng Bộ / Lượt xem 502 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam
 
Buổi giao lưu trực tuyến tại Bộ TN&MT. Ảnh: Đ.G

(DiaChatVietNam.Net) - Bộ TN&MT chọn Văn phòng Bộ là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nhằm tiến tới nhân rộng việc chuẩn hóa các hoạt động của các đơn vị. Bước đầu, việc áp dụng cho kết quả tốt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Văn phòng Bộ, muốn nhân rộng mô hình, cần sự phối hợp chặt chẽ cũng như đầu tư hơn nữa nguồn lực để hoạt động chuyên môn được chuyên nghiệp hóa.

Văn phòng là đơn vị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt trong cơ quan Bộ TN&MT. Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác văn phòng, Văn phòng Bộ đặt ra yêu cầu áp dụng HTQLCL theo TC ISO 9001:2008 phải gắn với việc xây dựng tiến hành các quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong quá trình giải quyết công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ.

Khi bắt đầu áp dụng HTQLCL theo TC ISO 9001:2008, so sánh với yêu cầu của TC ISO 9001:2008 đã cho thấy những vấn đề cần khắc phục. Đó là cần giải quyết một cách hợp lý các thủ tục, trình tự giải quyết công việc, bổ sung quy định về sự phù hợp đối với các quy trình thực hiện công việc, đặc biệt là các việc liên quan tới các đơn vị ngoài Văn phòng hay giữa các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, Văn phòng cần có cơ chế rõ ràng để kiểm soát, đánh giá chất lượng công việc, việc phân định trách nhiệm giải quyết công việc đối với một số cá nhân, đơn vị còn chồng chéo.

Ngay từ khi áp dụng tiêu chuẩn, Văn phòng Bộ không ngừng cải tiến công việc, nâng cao công tác, đáp ứng yêu cầu do nhiệm vụ đòi hỏi của ngành. Các trình tự, thủ tục được tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa và hiệu quả hơn. Văn phòng còn cải thiện phương pháp giám sát, đánh giá nội bộ, đo đếm được về thời gian, chất lượng kết quả thực hiện và quản lý công việc trong các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ. Tháng 8 năm 2009, Văn phòng Bộ được cấp Giấy Chứng nhận phù hợp với TC ISO 9001:2008.

Hiện nay, Văn phòng đã có những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hoạt động như trang thiết bị, máy móc, phần mềm quản lý văn bản đi - đến, phần mềm kế toán... Hàng năm, Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đều đánh giá giám sát hệ thống, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Tuy nhiên, trở ngại trên con đường sắp tới không phải ít. Đặc thù công việc của Văn phòng Bộ có nhiều công việc đột xuất, đòi hỏi khẩn trương, do vậy nhiều việc không theo những quy định của hệ thống. Cần thay đổi thói quen của phương thức làm việc cũ tùy hứng, thiếu tính hệ thống và thiếu thống nhất. Chất lượng nhiều sản phẩm của Văn phòng phụ thuộc vào yếu tố đầu vào từ bên ngoài (các Tổng cục, Cục, Vụ,...). Kinh phí hạn chế nên chưa có động lực trực tiếp đối với cán bộ công chức.

Để khắc phục những tồn tại trên, Văn phòng cần được cam kết bảo đảm nguồn lực cho các đơn vị thực hiện công việc được thiết lập thành quy trình; xây dựng, phổ biến chính sách và mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiên mục tiêu chất lượng và các quy trình công việc của đơn vị. Trong quá trình xây dựng chính sách chất lượng, việc lựa chọn công việc để xây dựng quy trình quản lý cần phân tích sâu sắc mục đích, yêu cầu, biện pháp thực hiện phù hợp khả năng thực tế, tránh việc dàn trải, chọn nhiều công việc đưa vào hệ thống quản lý chất lượng.

Theo: Monre.gov.vn

Buổi giao lưu trực tuyến tại Bộ TN&MT. Ảnh: Đ.G

Chức năng bình luận tạm thời không mở.