Info Geology

  • Hộp thư:diachatvietnam.net@gmail.com
  • Mạng XH:
  • Chatroom:
Tác giả Website
4 công ty khai thác vàng bị thu hồi giấy phép Tin Địa Chất Trong Nước

4 công ty khai thác vàng bị thu hồi giấy phép

Ngày 20/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Văn phòng vừa tổng hợp ý kiến kết luận của ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản vừa qua. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý theo đề nghị của Đoàn kiểm tra và giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác, chế biến vàng gốc của...
NEW
Đọc thêm