Bình Định: Đề nghị được cấp phép khai thác đá bazan

(DiaChatVietNam.Net) - UBND tỉnh Bình Định vừa đề nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường giao một số khu vực trên địa bàn có đá bazan cho tỉnh cấp phép khai thác.

Bình Định: Đề nghị được cấp phép khai thác đá bazan

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Theo đó, gần đây, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện tại khu vực suối Sơn Lang, huyện Vĩnh Thạnh, có đá bazan, có thể khai thác, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Khu vực I có khoảng 162 ha có đá bazan, khu vực II có khoảng 10 ha. UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, thống nhất các khu vực có đá bazan nêu trên là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và giao cho UBND tỉnh được cấp phép khai thác.

Được biết, bước đầu lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường đã nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản rà soát danh sách các khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ, để tỉnh được cấp phép cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác, chế biến khoáng sản. Việc xem xét cần đảm bảo các điều, khoản quy định của Luật Khoáng sản 2010.

Theo: Monre.gov.vn