Bình Phước: Thông qua báo cáo kết quả thăm dò mỏ than bùn tây Bàu Đưng, xã Lộc An

27/07/2011 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có1469ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Bình Phước: Thông qua báo cáo kết quả thăm dò mỏ than bùn tây Bàu Đưng, xã Lộc An / Lượt xem 886 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Đó là kết luận của ông Lê Đăng Nhật, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản than bùn tây Bàu Đưng, xã Lộc An (Lộc Ninh) ngày 26-7.

Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản than bùn tây Bàu Đưng do Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư du lịch Sài Gòn Biển Đông làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Liên hiệp Khoa học công nghệ Địa chất Khoáng sản. Khu vực thăm dò mỏ than bùn thuộc phía Tây của Bàu Đưng, có diện tích 199,6 ha, địa hình dạng bàu trũng, độ cao thay đổi từ 91-95m. Trong diện tích khu vực thăm dò không có nhà dân ở. Trong tổng số 76 lỗ khoan thì có 55 lỗ khoan có chiều dày than bùn trên 1m chiếm 72%. Qua khảo sát, đánh giá xếp mỏ than bùn tây Bàu Đưng vào nhóm mỏ I - mỏ có cấu trúc địa chất đơn giản, thân khoáng có chiều dày và chất lượng ổn định. Là mỏ khai thác lộ thiên, chiều sâu khai thác nhỏ nên các điều kiện về địa chất công trình ít ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Trữ lượng than bùn dự kiến là 1.594.209 tấn và chi phí công tác thăm dò trên 593,635 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các nhà phản biện và thành viên của Hội đồng đã đánh giá báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản than bùn tây Bàu Đưng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các thành viên và nhà phản biện đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, như: mô tả chi tiết hơn đặc điểm khoáng sản than bùn, rà soát, điều chỉnh số liệu về mẫu lấy phân tích, việc phân ranh giới thân khoáng chưa hợp lý, bổ sung đánh giá chất lượng than bùn so với tiêu chuẩn hiện hành, bổ sung thêm các yếu tố tác động đến môi trường và an toàn lao động khi thăm dò…

Sau khi nghe góp ý, ông Lê Đăng Nhật kết luận: Thông qua báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản than bùn tây Bàu Đưng nhưng đơn vị tư vấn phải chỉnh sửa, bổ sung theo sự góp ý của nhà phản biện và các thành viên hội đồng thẩm định.

Theo:Monre.gov.vn

Chức năng bình luận tạm thời không mở.