Bổ nhiệm Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

16/05/2012 / Tài Nguyên Nước / Có355ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Bổ nhiệm Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước / Lượt xem 677 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) – Tại Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 14/05/2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn, 15/05/2012

Chức năng bình luận tạm thời không mở.