Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đã bàn giao 15.850 mảnh bản đồ các loại tỷ lệ cho 55 tỉnh, thành

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đã bàn giao 15.850 mảnh bản đồ các loại tỷ lệ cho 55 tỉnh, thành

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

 
(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 17/5, tại TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (Dự án 513) đã tổ chức Hội nghị giao ban tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, Ban, ngành liên quan của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 cho biết: Báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện địa giới hành chính các cấp trên đất liền có đến 11 khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại; có 43 điểm phát sinh những bất cập do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi tự nhiên.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, hiện nay các địa phương đã nhận bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 và đang tiếp tục rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ nền trên với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp.
Theo thống kê của 15/28 tỉnh, thành phố trực thuộc ven biển, việc quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng khác trên vùng biển Việt Nam (gọi chung là đối tượng) có đến 301 đối tượng. Trong đó có 55 đối tượng chưa phân định pháp lý khi thực hiện Chỉ thị 364-CT về giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính biên tập các loại tài liệu tập huấn triển khai thực hiện Dự án gồm: Hướng dẫn chung công tác triển khai thực hiện Dự án; Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính…
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đã bàn giao 15.850 mảnh bản đồ các loại tỷ lệ cho 55 tỉnh, thành

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cũng cho hay: “Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới và các điểm đặc trưng lên các bộ bản đồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (56/63 tỉnh). Đối với một số tuyến địa giới hành chính trong quá trình chuyển vẽ phát hiện có sự mâu thuẫn giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thực hiện theo Chỉ thị 364-CT và bản đồ nền Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê cụ thể để phối hợp với các địa phương kiểm tra xác minh ở thực địa.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương có liên quan tổ chức bàn giao bản đồ nền đã được chuyển vẽ đường địa giới hành chính, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính.
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết thêm: “Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao cho các địa phương tổng số 15.850 mảnh bản đồ các loại tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 cho 55/63 tỉnh, thành phố. 8 tỉnh còn lại do triển khai công tác này từ những năm trước nên chưa đua vào kế hoạch”. Việc nhận bàn giao bản đồ Hệ tọa độ VN-2000 là cơ sở để các địa phương thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án 513; đồng thời, sẽ thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Tin và ảnh: Xuân Lam/ Monre.gov.vn