Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng công chức vào làm việc một số đơn vị trực thuộc Bộ

20/12/2012 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có14930ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng công chức vào làm việc một số đơn vị trực thuộc Bộ / Lượt xem 908 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng công chức vào làm việc một số đơn vị trực thuộc Bộ, cụ thể như sau:

 

I. Điều kiện đăng ký dự thi tuyển

1. Người đăng ký dự thi tuyển phải có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội và Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

II. Vị trí việc làm cần tuyển dụng, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu, yêu cầu khác:

TT

Đơn vị sử dụng công chức

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Số lượng

Yêu cầu khác theo vị trí dự tuyển

1

Tổng cục Quản lý đất đai (chỉ tiêu) Quản lý đất đai hoặc Địa chính Từ đại học trở lên

1

Kế toán - Kiểm toán

Từ đại học trở lên

1

Hạch toán - Kế toán

Từ cao đẳng  trở lên

1

Quản trị kinh doanh

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ thông tin

Từ đại học trở lên

1

2

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (13 chỉ tiêu) Sư phạm Tiếng Anh

Từ đại học trở lên

1

Kinh tế

Từ đại học trở lên

1

Quan hệ quốc tế

Từ đại học trở lên

1

Tiếng Trung

Từ đại học trở lên

1

Tin học môi trường

Từ đại học trở lên

1

Tiếng Anh D
Tài chính ngân hàng

Từ đại học trở lên

2

Kinh tế đầu tư

Từ đại học trở lên

1

Điện tử viễn thông

Từ đại học trở lên

1

Môi trường

Từ đại học trở lên

1

Kinh tế phát triển

Từ đại học trở lên

1

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Từ đại học trở lên

1

Tài chính - Kế toán

Từ đại học trở lên

1

3

Tổng cục Môi trường (17 chỉ tiêu) Kế toán hoặc Kinh tế

Từ đại học trở lên

1

Luật

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ sinh học

Từ đại học trở lên

2

Quản lý môi trường

Từ đại học trở lên

2

Công nghệ thực phẩm

Từ đại học trở lên

1

Khoa học môi trường

Từ đại học trở lên

2

Khoa học lâm nghiệp

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ hóa học

Từ đại học trở lên

1

Khoa học đất

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ môi trường

Từ đại học trở lên

1

Tiếng Anh

Từ đại học trở lên

1

Quản lý môi trường hoặc Khoa học môi trường

Từ đại học trở lên

1

Quản trị kinh doanh

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ hữu cơ - hoá dầu

Từ đại học trở lên

1

4

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (02 chỉ tiêu) Hành chính

Từ đại học trở lên

1

Tiếng Trung

Từ đại học trở lên

1

5

Tổng cục Địa chất và khoáng sản (23 chỉ tiêu) Hành chính học

Từ đại học trở lên

1

Quản trị kinh doanh

Từ đại học trở lên

1

Quản trị doanh nghiệp

Từ đại học trở lên

2

Quản trị nhân lực

Từ đại học trở lên

1

Kinh tế kế hoạch

Từ đại học trở lên

1

Luật

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ thông tin

Từ đại học trở lên

1

Tin học ứng dụng

Từ đại học trở lên

1

Tuyển khoáng

Từ đại học trở lên

1

Khai thác mỏ

Từ đại học trở lên

3

01 người làm việc tại Đà Nẵng và 01 người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
Trắc địa

Từ đại học trở lên

2

01 người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán

Từ đại học trở lên

2

01 người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa kỹ thuật-Địa môi trường

Từ đại học trở lên

1

Địa lý

Từ đại học trở lên

1

Công trình tài nguyên khoáng sản

Từ đại học trở lên

1

Vật lý công nghệ bức xạ

Từ đại học trở lên

1

Tiếng Anh

Từ đại học trở lên

2

6

Cục Quản lý tài nguyên nước (09 chỉ tiêu) Hành chính

Từ đại học trở lên

1

Khoa học môi trường

Từ đại học trở lên

3

Kế toán

Từ đại học trở lên

1

Địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình

Từ đại học trở lên

1

Thuỷ văn môi trường

Từ đại học trở lên

2

Kỹ thuật môi trường

Từ đại học trở lên

1

7

Cục Công nghệ thông tin (02 chỉ tiêu) Trắc địa

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ thông tin

Từ đại học trở lên

1

8

Vụ Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu) Quản trị kinh doanh Từ đại học trở lên

1

9

Vụ Kế hoạch (04 chỉ tiêu) Quản lý kinh tế

Từ đại học trở lên

1

Kinh tế và Quản lý môi trường

Từ đại học trở lên

1

Tài chính ngân hàng

Từ đại học trở lên

1

Công nghệ môi trường

Từ đại học trở lên

1

10

Vụ Pháp chế (02 chỉ tiêu) Luật

Từ đại học trở lên

2

11

Văn phòng Bộ (08chỉ tiêu) Luật Từ đại học trở lên

1

Môi trường đô thị Từ đại học trở lên

1

Quản lý đất đai Từ đại học trở lên

1

Hành chính văn thư Từ cao đẳng trở lên

1

Công nghệ thông tin Từ đại học trở lên

1

Kế toán Từ đại học trở lên

1

Điện dân dụng Từ đại học trở lên

1

Quản trị kinh doanh quốc tế Từ đại học trở lên

1

12

Vụ Thi đua - Khen thưởng (01 chỉ tiêu) Tiếng Pháp Từ đại học trở lên

1

13

Thanh tra Bộ (05 chỉ tiêu) Luật Từ đại học trở lên

2

01 chỉ tiêu làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh (Phòng thanh tra tài nguyên và môi trường phía Nam)
Quản trị kinh doanh Từ đại học trở lên

1

Trắc địa Từ đại học trở lên

1

Môi trường Từ đại học trở lên

1

14

Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ (01 chỉ tiêu) Hành chính Từ đại học trở lên

1

15

Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 (01 chỉ tiêu) Môi trường Từ đại học trở lên

1

16

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (02 chỉ tiêu) Kế toán Từ đại học trở lên

1

Thuỷ lợi Từ đại học trở lên

1

III. Yêu cầu trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng (sẽ bổ nhiệm ngạch chuyên viên) yêu cầu người dự tuyển phải đã tốt nghiệp từ đại học trở lên, đúng chuyên ngành (trừ các chỉ tiêu có yêu cầu khác).

IV. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự thi tuyển (theo mẫu).

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 2 phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận và 2 ảnh cỡ 3 x 4 của người dự tuyển.

(Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm, mặt ngoài ghi HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CÔNG CHỨC NĂM 2012, ghi đầy đủ họ, đệm, tên người đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ; mẫu đơn đăng ký dự tuyển và sơ yếu lý lịch tự thuật, sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008 (nếu đang làm việc trong các cơ quan tổ chức của nhà nước) đăng trên trang điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.monre.gov.vn).

V. Hình thức, nội dung thi tuyển: Thi 4 môn:

1. Môn kiến thức chung: thi viết một bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết một bài và một bài trắc nghiệm.

3. Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): thi viết một bài.

Miễn thi Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ và nếu có một trong các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

4. Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm một bài.

Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 30/11 đến 16 giờ 30 phút ngày29/12/2012.

Địa điểm nộp hồ sơ:      

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị có số thứ tự từ 08 đến 16 nộp hồ sơ tại:

Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng A1007 Nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đ/c: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04-37956868; số máy lẻ 1821.

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Tổng cục Quản lý đất đai, nộp hồ sơ tại:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai.

Đ/c: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04-37956868; số máy lẻ 4034.

3. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, nộp hồ sơ tại:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Phòng 411 (Tầng 4 Nhà B, Cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đ/c: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.Điện thoại: 04-37956868, số máy lẻ 5078.

4. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Tổng cục Môi trường, nộp hồ sơ tại:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường.

Đ/c: Phòng B301, Tầng 2 nhà B, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04-37956868;

số máy lẻ 3274

5. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, nộp hồ sơ tại:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Đ/c: số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04-38254261; số máy lẻ 616.

6. Các thí sinh đang ký dự tuyển vào Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, nộp hồ sơ tại:

Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Đ/c: số 1116 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04-37555237.

7. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Quản lý tài nguyên nước, nộp hồ sơ tại:

Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước.

Đ/c: Tầng 16, nhà A, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04-39437080.

8. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Công nghệ thông tin, nộp hồ sơ tại:

Văn phòng Cục Công nghệ thông tin.

Đ/c: số 28 đường Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.Điện thoại: 04-37548165.

VII. Thời gian, địa điểm hướng nội dung thi và tổ chức thi tuyển:

- Thời gian phổ biến quy chế tổ chức thi tuyển và hướng dẫn ôn tập: 8h00 ngày 06 tháng 01 năm 2013.

- Thời gian thi: bắt đầu từ 07 giờ ngày 19 đến ngày 20 tháng 01 năm 2013.

- Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường  Hà Nội (41A, đường K1, Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).

Lưu ý:

- Thông báo này được đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử (địa chỉ http://www.tainguyenmoitruong.com.vn) và trên Trang điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.monre.gov.vn)

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường  (số điện thoại: 04-37734917).

- Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện.

Xin tải mẫu đơn và sơ yếu lý lịch tại đây:

 

 Mẫu đơn đăng ký và sơ yếu lý lịch dự tuyển công chức

 

 

                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                 ______________________
                                                    ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
                                                                ___________________
Họ và tên:............................................................................................Nam, nữ:................................
Ngày sinh:......................................................................................................................................................
Quê quán:........................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:...................................................................................................................................
Dân tộc:...........................................................................................................................................................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:...........................................................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có): .............................................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2011. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan vào vị trí việc làm tại đơn vị: ……………… …………… …………… ………… . .
…………………………………………………………………………………………………………
Nguyện vọng hai (nếu có) vào vị trí việc làm tại đơn vị:…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm (ghi rõ tên các văn bản sao kèm theo):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
5. Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(Mẫu Đơn này dùng cho đối tượng thi tuyển)
                                                                   SƠ YẾU LÝ LỊCH          
                                                              _____________
Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân

 

Ảnh màu
(4 x 6 cm)
1. Họ và tên:……………………………….....Nam, nữ:...................
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………......
3. Nơi sinh……………………………………………..........………
4. Quê quán:……………………………………………………........
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………....

 

6. Dân tộc:...……………………………………Tôn giáo:………..……………….... ………
7. Nghề nghiệp:……………………………………………………………………… ………
8. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………………....………
9. Ngày vào Đảng CSVN:…………………………………………………………...………
10. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có).……………………………………………...
11. Tình trạng sức khoẻ bản thân hiện nay:……………………………………….....
12. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (từ 06 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?) ………………………………………….……………………………………............. ……...........
………………………………………………………………………………………... ……...........
………………………………………………………………………………………... ……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
Phần II: Quan hệ gia đình
13. Họ và tên cha:……………………………………….Năm sinh:………………..…...........
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……...........
- Nghề nghiệp:………………………………………………………………………..…...........
- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):………………………………………………....…......
- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):………………………………………………………....…...........
14. Họ và tên mẹ:……………………………………….Năm sinh:..………………..
- Nghề nghiệp:………………………………………………………………………..
- Trước 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):………………………………………………....
- Hiện nay (làm gì, ở đâu?):……………………………………………………….....
15. Họ và tên anh, chị, em ruột (năm sinh, làm gì, ở đâu?):
………………………………………….……………………………………............. ……...........
………………………………………………………………………………………... ……...........
………………………………………………………………………………………... ……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………...……...........
16. Tình trạng gia đình (độc thân, có gia đình):...………………………………........
- Họ và tên vợ hoặc chồng:…………………………………………………………...
- Công tác tại:………………………………………………………………………...
Phần III: Quá trình đào tạo
17. Trình độ chuyên môn hiện nay:
- Đã tốt nghiệp: (Trung cấp, Cao đẳng, Từ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) …………………
- Chuyên ngành đào tạo:………………………..........................................................
- Hệ đào tạo:…………………………......Thời gian đào tạo………………...............
- Năm tốt nghiệp:……………………...... Tốt nghiệp loại:.......................................
- Cơ sở đào tạo:………………………………………………………………...........
- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo (Ngoại ngữ, Tin học ...) :……………………....
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
18. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Bằng khen, huân, huy chương nếu có):
- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng)..…………………………………..........
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
- Kỷ luật:………………………………………………………….….....
………………………………………………………………………………………...
- Tham gia các hoạt động:………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
                                                                       . .........., ngày        tháng       năm
                                                                                            Người khai
                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
 NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (HOẶC CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC)
(Lý lịch này dùng cho đối tượng thi tuyển và đối tượng tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đào tạo Từ đại học trong nước và người tốt nghiệp Từ đại học, Từ đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài được tiếp nhận không qua thi tuyển)
Theo: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=3&ID=123171&Code=YNWO123171

 

Chức năng bình luận tạm thời không mở.