Bộ TN&MT: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014

Bộ TN&MT: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp (ảnh Hoàng Minh)

(DiaChatVietNam.Net) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tới các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong cuộc họp giao ban tháng 11 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/11, tại Hà Nội.

Tới dự và chủ trì buổi giao ban có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và các Thứ trưởng: Nguyễn Mạnh Hiển, Chu Phạm Ngọc Hiển, Trần Hồng Hà, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Cách Tuyến cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Bộ.

Theo báo cáo tại cuộc họp được biết, từ đầu năm 2014 đến nay Bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2014; tiếp tục tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Tính đến ngày 20/11/2014, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 32/46 đề án (20 đề án đã được ban hành), đạt tỷ lệ 70%; xin chuyển sang Chương trình công tác năm 2015 là 02 đề án. Bộ đã ban hành 56  Thông tư, Thông tư liên tịch (trong đó có 21/59 Thông tư, Thông tư liên tịch trong chương trình năm 2014, đạt tỷ lệ 35,6%; 35 TT, TTLT ngoài chương trình).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính; hoàn thành việc cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, biển và hải đảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đến nay đã đề nghị Bộ Tư pháp công khai 194 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các đơn vị đã tham mưu cho Bộ trưởng trả lời 150 kiến nghị của cử tri, 15 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc Bộ; kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; tập trung hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Bộ; Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Viện thuộc Bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; hoàn thiện Chiến lược phát triển các trường trực thuộc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức khai giảng năm học mới các Trường trực thuộc Bộ, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, triển khai thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương. Tổ chức ký kết hợp tác với Bộ Quản lý rừng và nước Thổ Nhĩ Kỳ; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản,... về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành. Chuẩn bị nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP20.

Tăng cường điều phối, liên kết giữa các đơn vị quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020; tập trung hoàn thiện Kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 của Bộ; sửa đổi Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ.

Bộ TN&MT: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014

Toàn cảnh cuộc họp

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được Bộ tập trung xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 ngành tài nguyên và môi trường. Tính tới thời điểm hiện tại,  Bộ đã tiếp nhận, phân loại và xử lý hơn 700 lượt đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 86 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số hơn 640 người. Tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; các vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. Thực hiện nghiêm túc việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân.

 

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và định hướng công tác năm 2015, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu các đơn vị  cần rà soát, kiểm điểm việc thực hiện; tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao từ đầu năm cho đến nay, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo tăng tốc đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân. Hoàn thành việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Theo Nguyễn Cường/Monre.gov.vn