Bạn đang ở: Trang chủ > Tin Tức Xã Hội > Văn Bản Pháp Quy > Bài viết

Chỉ cấp phép xây nhà máy xi măng khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường

17/03/2013 / Văn Bản Pháp Quy / Có764ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Chỉ cấp phép xây nhà máy xi măng khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường / Lượt xem 65,243 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) – Điều này xuất phát từ chỗ, thời gian qua, báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhiều dự án lập rất sơ sài, được thẩm định, phê duyệt quá dễ dàng dẫn đến chất lượng chưa cao, thậm chí nhiều chủ đầu tư bỏ qua báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản kiến nghị UBND TP HCM chỉ cấp phép xây dựng nhà máy xi măng khi có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Điều này xuất phát từ chỗ, thời gian qua, báo cáo ĐTM của nhiều dự án lập rất sơ sài, được thẩm định, phê duyệt quá dễ dàng dẫn đến chất lượng ĐTM chưa cao, thậm chí nhiều chủ đầu tư bỏ qua báo cáo ĐTM.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra tại 49 cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM, kết quả cho thấy có 8/49 dự án chưa lập báo cáo ĐTM; 9/49 cơ sở vi phạm nội dung trong báo cáo ĐTM được duyệt; 27/40 cơ sở vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; 12/49 cơ sở xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép…

Theo CAND Online, 16/03/2013

Chức năng bình luận tạm thời không mở.