Công bố Báo cáo môi trường Quốc gia 2011

 

  Công bố Báo cáo môi trường Quốc gia 2011
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi lễ

 

(DiaChatVietNam.Net) - Chiều 7/8 tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chủ trì và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành TƯ, các Sở TN&MT, Viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị - xã hội…

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng địnhthực tiễn quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, với sự hình thành, phát triển của các ngành nghề sản xuất, sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng,…làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo về môi trường, đặc biệt vấn đề chất thải rắn như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại…

“Việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đã và đang trở thành một bài toán khó đối với các nhà quản lý tại hầu hết các nước có nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, quản lý chất thải rắn theo hướng bền vững là một trong bảy chương trình ưu tiên của chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và là một nội dung thuộc lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển của Chương trình Nghị sự 21 – Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn ở Việt Nam trong thời gian qua, xu thế phát triển, những thách thức, đề ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm khắc phục và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn trong thời gian tới, Bộ TN&MT đã lựa chọn chủ đề chất thải rắn cho “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011”.

Theo đó, báo cáo Chất thải rắn gồm 7 Chương với những phân tích, đánh giá về vấn đề gia tăng dân số, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tạo ra một lượng lớn chất thải gây sức ép đối với môi trường. Đi kèm với quá trình phát sinh về khối lượng là tính phức tạp, sự nguy hại về tính chất của các loại chất thải. Đồng thời, Báo cáo tập trung vào việc phân tích hiện trạng chất thải rắn đô thị, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp, y tế (đặc biệt nhấn mạnh vấn đề chất thải nguy hại). Các vấn đề liên quan đến công tác quản lý trực tiếp bao gồm hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý đối với từng loại chất thải rắn…

  Công bố Báo cáo môi trường Quốc gia 2011
Toàn cảnh buổi lễ công bố

Cùng với đó, Báo cáo cũng đã đưa ra những đánh giá về công tác quản lý chất thải rắn trong những năm qua, những kết quả đã đạt được cũng như những bất cập, khó khăn còn tồn tại. Từ đó đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ, Quốc hội, các ngành và địa phương những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn, từng bước đạt được các mục tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đến năm 2020 đã được đề ra. 

 

Theo thống kê, lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh từ các đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp; CTR nông thôn, làng nghề và y tế chiếm phần còn lại. Dự báo đến năm 2015, tỷ trọng này cho CTR đô thị và CTR công nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng lên tương ứng với các con số 51% và 22%. Theo mức độ độc hại, lượng chất thải nguy hại chiếm từ 18-25% lượng CTR phát sinh của mỗi lĩnh vực.

 

Theo: Monre.gov.vn ngày 8/8/2012