Công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trong phạm vi cả nước đợt 1

 Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ - Đợt 1 (tháng 7 năm 2013).

Công bố Đợt 1 gồm 84 khu vực khoáng sản (thuộc 874 khu vực do Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị) đáp ứng đủ tiêu chí là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; được Chính phủ qui định tại Điều 11, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP  ngày 09 tháng 3 năm 2012,quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Trong 84 khu vực khoáng sản đã công bố, có 16 loại khoáng sản (bảng 1), thuộc địa bàn 21 tỉnh (bảng 2).

Bảng 1. Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo loại khoáng sản

 

 

TT Tên khoáng sản Ký hiệu               khoáng sản Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (số khu vực)
1 Than Th 13
2 Sắt Fe 7
3 Mangan Mn 7
4 Đồng Cu 3
5 Chì-kẽm Pb-Zn 10
6 Antimon Sb 5
7 Thiếc Sn 1
8 Vàng gốc Au 11
9 Barit Ba 1
10 Photphorit Ph 1
11 Talc Tan 1
12 Felspat Fp 6
13 Kaolin-Felspat Kl 11
14 Mica (muscovit, sericit) Mc 2
15 Thạch anh Q 1
16 Đá ốp lát (gabro, bazan trụ) Op 4
Cộng   84

 

Bảng 2: Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo tỉnh

 

 

TT Tên tỉnh Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ(Số khu vực)
1 Lai Châu 4
2 Điện Biên 1
3 Sơn La 10
4 Hòa Bình 2
5 Lào Cai 5
6 Yên Bái 5
7 Phú Thọ 8
8 Hà Giang 6
9 Cao Bằng 8
10 Bắc Kạn 7
11 Thái Nguyên 2
12 Lạng Sơn 3
13 Quảng Ninh 4
14 Thanh Hóa 3
15 Nghệ An 1
16 Hà Tĩnh 4
17 Quảng Trị 1
18 Quảng Nam 5
19 Bình Định 1
20 Phú Yên 2
21 Gia Lai 2
  Cộng 84

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan được sử dụng tài liệu công bố để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

THEO: TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN