Đẩy mạnh công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 25/11, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 71/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản tại Hà Nội.
Theo báo cáo của 41 UBND các tỉnh, thành phố, các địa phương này đã thẩm định, phê duyệt trên 1.753 dự án cải tạo, phục hồi môi trường, với tổng số tiền gần 880 tỷ đồng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 54 dự án với tổng số tiền ký quỹ trên 650 tỷ đồng cho các hoạt động khai thác khoáng sản (có 60 dự án khai thác lộ thiên) bao gồm các loại khoáng sản than, sắt, Nikel và khai thác đá tại các tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận…
Sau gần 3 năm thực hiện Quyết định 71, công tác quản lý, ký quỹ và cải tạo môi trường dần đi vào ổn định; các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản đã có ý thức hơn đối với trách nhiệm này.
Tuy nhiên, theo phản ánh của các địa phương, có tới 10 khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 71. Đó là việc tăng thêm thủ tục hành chính đối với các dự án khai thác khoáng sản mới phải lập dự án cải tạo phục hồi môi trường thành báo cáo riêng; đối tượng phải lập dự án còn bị bỏ sót; chưa có quy định về quy hoạch phương án cải tạo, phục hồi cho cả khu vực khai thác có nhiều tổ chức cá nhân cùng thực hiện; quy định về thời gian ký quỹ chưa phù hợp với thực tế khai thác mỏ; cán bộ ngành môi trường trong công tác thẩm định chưa đủ năng lực, kinh nghiệm; chưa có kinh phí cho hoạt động thẩm định; chưa hướng dẫn lập quỹ môi trường trên địa bàn; năng lực phê duyệt của cấp huyện còn yếu; nhận thức của cộng đồng về quyền lợi của người dân tại khu vực khai thác khoáng sản còn yếu kém.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, cán bộ quản lý ngành môi trường đã có nhiều đóng góp thiết thực giúp cho Tổng cục Môi trường hoàn thiện Dự thảo Quyết định về cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản thay thế cho Quyết định 71 theo tinh thần cần triển khai đồng bộ việc xây dựng Quyết định cùng với Thông tư hướng dẫn thi hành và công tác ký quỹ tại hệ thống quỹ môi trường.
Theo: Monre.gov.vn