Đẩy nhanh tiến độ thi công mỏ đa kim lớn nhất Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) - Theo Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nuiphao Mining): Hiện nay, Công ty đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 95% diện tích triển khai Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - dự án mỏ đa kim lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD (tương đương 10.000 tỷ đồng).
Ông Vũ Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Dự án đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ, với nhiều phần việc được song hành triển khai như: xây dựng và ổn định khu tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy và lắp đặt đặt thiết bị… Hiện chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện 3 khu tái định cư gồm: Nam Sông Công, Hùng Sơn, Hà Thượng; phê duyệt phương án bồi thường trên 5.400 thửa đất, bố trí chi trả kinh phí đền bù GPMB hơn 1000 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng, triển khai đồng bộ các dự án chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng. Cùng với việc đẩy nhanh việc thực hiện GPMB, Nuiphao Mining đang tập trung nguồn nhân lực, phương tiện, máy móc kỹ thuật xây dựng 2 nhà máy chế biến tinh quặng và khu nhà ở cho công nhân, khu xử lý nước thải... đảm bảo đến cuối năm 2012 nhà máy chế biến quặng sẽ chạy thử và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2013...
Dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo triển khai trên diện tích hơn 670 ha tại huyện Đại Từ, chủ yếu khai thác Vonfram và đa kim với công nghệ cao, hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Trữ lượng quặng tại Núi Pháo được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao, bao gồm Vonfram, lớn thứ 2 trên thế giới (sau Trung Quốc), Florit và trữ lượng đáng kể về các loại khoáng sản khác như: bismuth, đồng, vàng... Liên quan đến dự án này, có hơn 3000 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu ở huyện Đại Từ bị ảnh hưởng, trong đó hơn 1.200 hộ phải di chuyển chỗ ở, gần 1000 hộ cần tái định cư tập trung, trên 7000 lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp... Do nhiều nguyên nhân khác nhau, dự án đã chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra hơn 5 năm...
Theo: Monre.gov.vn