Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

 minhquangbt
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (ngoài cùng bên phải)phát biểu chỉ đạo

.Net) 

Sáng 10/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về nội dung dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo, Tổng cục Môi trường thời gian tới đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để sớm trình Quốc hội theo đúng quy định, để Luật sớm đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo môi trường phát triển bền vững.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội. Cùng với đó, rà soát, làm rõ một số quy định, tiêu chí, nội dung trọng tâm liên quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường trong mối liên quan với Kế hoạch bảo vệ môi trường, nhập khẩu phế liệu, bảo vệ môi trường làng nghề…

Trước đó, tại Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Thường trực Ủy ban KHCN&MT nhất trí với những căn cứ về sự cần thiết sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH, HĐH đất nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu để bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước; chủ động hội nhập quốc tế với nhiều vấn đề mới cấp thiết, đòi hỏi phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thường trực Ủy ban KHCN&MT đánh giá, hồ sơ dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có thể trình Quốc hội khóa XIII xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới. Đồng thời, Ban soạn thảo Dự án Luật cần tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra sơ bộ, ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu ra soát, điều chỉnh lại về nội dung cũng như từ ngữ, kỹ thuật văn bản của Dự thảo Luật.

Dự thảo số 5 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 19 chương và 160 điều (thêm 4 chương và 24 điều so với Luật hiện hành) đã bổ sung được một số quy định mới và sửa đổi những quy định không còn phù hợp, khả thi của Luật Bảo vệ môi trường 2005 nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; bảo đảm kiểm soát ô nhiễm trên phạm vi cả nước. Thường trực Ủy ban đề nghị phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật cần được Ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ hơn, lưu ý những vấn đề còn nhiều bất cập như kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; kiểm soát ô nhiễm môi trường; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường.

 canhviec
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo: Monre.gov.vn