Đề nghị khai thác bôxít tại Cao Bằng

(DiaChatVietNam.Net) - Văn phòng Chính phủ đã có công văn (số 5965, ngày 29/8/2011) thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc cấp phép khai thác, chế biến quặng bôxít mỏ Táp Ná, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể: xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và môi trường, ý kiến của Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công thương tổ chức thẩm định dự án đầu tư chế biến quặng bôxít mỏ Táp Ná tại xã Thanh Long, huyện Thông Nông và xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng do công ty TNHH đầu tư khoáng sản Cao Giang làm chủ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi xem xét việc cấp giấy phép khai thác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước cho đến khi có chỉ đạo mới. Chỉ đạo này có hiệu lực từ ngày 30/8/2011.

(Theo SGTT)Đề nghị khai thác bôxít tại Cao Bằng