Điều tra cơ bản địa chất tạo bước phát triển cho ngành ĐC&KS Việt Nam

 Điều tra cơ bản địa chất tạo bước phát triển cho ngành ĐC&KS Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (ở giữa) phát biểu chỉ đạo

(DiaChatVietNam.Net) - Sáng 17/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi làm việc với Tổng cục ĐC&KS về việc lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Báo cáo dự thảo nội dung lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến 2020, tầm nhìn 2030 củaTổng cục dựa trên 3 quan điểm cơ bản: Tuân thủ Luật Khoáng sản trong việc quy hoạch các hoạt động nghiên cứu, điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng các loại tài nguyên, khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động khoáng sản và quy hoạch phát triển KT-XH; đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên từng loại khoáng sản với độ sâu 1.000m dể lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và dự trữ quốc gia; xây dựng tiến độ thực hiện Quy hoạch phải phù hợp với Chiến lược Khoáng sản.

Trong giai đoạn này, Tổng cục hướng tới mục tiêu lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 đạt 100% diện tích phần đất liền, tỷ lệ 1/500.000 ở phần lãnh hải đến độ sâu 100m, tỷ lệ 1/50.000 đến 1/100.000 toàn bộ diện tích biển đới ven bờ đến độ sâu 30m nước nhằm làm rõ hơn về cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và khoanh định các diện tích có triển vọng; điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng từng loại khoáng sản quan trọng, làm cơ sở quy hoạch, thăm dò, phát hiện các mỏ mới.... Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể sẽ được thực hiện là điều tra, phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản đồng thời với việc lập các bản đồ địa chất, điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản tập trung vào nhóm nhiên liệu, kim loại, đá quý và khoáng chất công nghiệp, xây dựng cơ sở hệ thống dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản thống nhất...

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị, Tổng cục cần rà soát lại quy chế thực hiện, ưu tiên các khu vực có tiềm năng khoáng sản nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội. Thứ trưởng cho rằng, công tác điều tra, đánh giá phải đi theo hướng tổng thể về đối tượng, cấu trúc... cho từng loại khoáng sản, Tổng cục cần nghiên cứu và đưa ra các dự báo đối với các nhu cầu của xã hội đến năm 2020, qua đó, sắp xếp việc điều tra cho phù hợp với từng loại khoáng sản.

Dự kiến ngày 15/5/2012, Tổng cục sẽ hoàn thành xong báo cáo Quy hoạch trình để trình Bộ.

 Điều tra cơ bản địa chất tạo bước phát triển cho ngành ĐC&KS Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc

 Theo: Monre.gov.vn