Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Trong hai ngày 30 và 31/7/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Đại hội cũng đã lựa chọn 10 đồng chí tiêu biểu để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là những văn kiện quan trọng được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và các cán bộ đảng viên Bộ TN&MT; là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Bộ và của ngành trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đại hội khẳng định những thành tích quan trọng mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, yếu kém, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, phân tích nguyên nhân của những hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục và tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn và thách thức, Đại hội đã thảo luận, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Bộ TN&MT và của ngành trong 5 năm 2016 - 2020 nhằm thực hiện thành công mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hướng về cơ sở; góp phần xây dựng và phát triển ngành TN&MT từng bước chính quy, hiện đại, hội nhập; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ Bộ TN&MT vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Đại hội cũng đã lựa chọn 10 đồng chí tiêu biểu để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT Khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp Phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ gồm 11 đồng chí; Bầu Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ. Đồng chí Trần Hồng Hà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Vũ Đình Sinh, Lê Quốc Trung được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020           

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên thứ nhất

Phát biểu tại Phiên họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và sự tín nhiệm của Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa mới. Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách của Đại hội, của Đảng bộ đã tin tưởng và giao phó cho Ban Chấp hành khóa mới. Chúng tôi xin hứa với Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Bộ TN&MT khóa III, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2015- 2020”.

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT Khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

 

DANH SÁCH 11 ĐỒNG CHÍ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015-2020

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

DANH SÁCH 37 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO BCH ĐẢNG ỦY BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

NHIỆM KỲ 2015-2020Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH 07 ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015-2020

Đồng chí Trần Hồng Hà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo Monre.gov.vn