Động đất 3.5 độ Richter ở Thanh Hóa

(DiaChatVietNam.Net) - Vào lúc 6h25 ngày 7/11/2011 một trận động đất có độ lớn 3.5 độ Richter xảy ra ở khu vực Vĩnh Lộc – Thanh Hóa.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo song thần - Viện Vật lý địa cầu trận động đất xảy ra ở vị trí có tọa độ (20,05 độ vĩ  Bắc, 105, 68 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất 3.5 độ Richter ở Thanh Hóa
Bản đồ tâm chấn động đất

Động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64)  ở khu vực Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được. Theo đánh giá đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo song thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo: Bee.net.vn