Dừng tận thu titan trong vùng quy hoạch

(DiaChatVietNam.Net) – Ông Đỗ Hữu Nghị – phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – cho biết vừa ký công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo dừng ngay mọi hoạt động khai thác quặng titan – zircon trong ranh giới cần bảo vệ phục vụ khảo sát, quy hoạch địa điểm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

titan

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị khai thác titan di chuyển trang thiết bị, tài sản ra khỏi ranh giới trên và nhanh chóng hoàn thổ diện tích đã khai thác.

Theo ông Lê Huyền – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, ngày 22/6/2012 UBND tỉnh cấp giấy phép cho Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Quang Thuận khai thác tận thu titan trên diện tích hơn 148ha thuộc xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam), trong đó có gần 74ha trùng với diện tích khảo sát xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu doanh nghiệp khai thác titan phải hoàn thổ, trả lại mặt bằng nơi xây dựng nhà máy điện hạt nhân trước năm 2013.

Tuy nhiên, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đề nghị đến Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc khai thác tận thu titan ở khu vực này ảnh hưởng đến việc khảo sát, quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Do vậy, theo ông Đỗ Hữu Nghị, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Quang Thuận tạm dừng khai thác titan trong khu vực quy hoạch nhà máy điện hạt nhân từ tháng 11/2012, nay tỉnh chỉ đạo dừng hẳn việc khai thác khoáng sản này tại đây.

“Tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn để doanh nghiệp được khai thác quặng titan – zircon nằm ngoài ranh giới bảo vệ khảo sát, quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân 1, đảm bảo không ảnh hưởng tiêu cực, không cản trở công tác khảo sát, thu thập số liệu để quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân” – ông Nghị nói.

Theo Duy Thanh - Công Hoàng/Tuổi Trẻ, 23/03/2013