Hội nghị: “Quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021”

23/02/2013 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có1180ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Hội nghị: “Quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021” / Lượt xem 581 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 22/02/2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị: “Quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021” nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Tổng cục trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

         Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Tân Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Vụ chức năng, lãnh đạo các Cục và đơn vị trực thuộc, chuyên viên chính trong cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng Cục trưởng - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là nhằm đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện nhân sự để cho nhân sự thuộc diện được quy hoạch phát triển. Sáng suốt trong lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục là điều mà Tổng Cục trưởng mong muốn qua hội nghị này. Đó cũng là mong muốn mà tập thể Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tổng cục cũng như toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Tổng cục Địa chất và Khoáng sản gửi gắm qua mỗi lá phiếu giới thiệu để Tổng cục có được nguồn quy hoạch cán bộ đầy năng lực, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, bản lĩnh, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ quy hoạch.

Hội nghị đã thông qua Hướng dẫn tóm tắt: “Nội dung lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021” và tiến hành bỏ phiếu thành công tốt đẹp.

23_2

Toàn cảnh Hội nghị

23_2_1

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo

Theo: dgmv.gov.vn

Chức năng bình luận tạm thời không mở.