Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 11/9, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp và các cán bộ làm công tác cải cách hành chính (CCHC) từ các đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cũng như thống nhất về kế hoạch, cách hiểu, cách làm; đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhận thức tầm quan trọng của kiểm soát thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 về phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010. Việc thực hiện Đề án 30 đã chuẩn hóa và công khai TTHC; thông qua phương án đơn giản hóa 88% TTHC; giúp tiết kiệm gần 30.000 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức; cải thiện môi trường kinh doanh (khi triển khai thành công Đề án 30, xếp hạng DB 2010 của Việt Nam tăng 10 bậc, giữ vị trí 78/183 nền kinh tế); tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế OECD, WB. Qua đó, thấy việc kiểm soát TTHC là rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về TTHC; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Để hoàn thành nhiệm vụ cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là công việc đòi hỏi sự quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt của Thủ trưởng các đơn vị, sự chung tay của toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị cho công việc này. Thực tế cho thấy trong những năm qua, sự thống nhất về nhận thức, hiểu rõ về cách làm trong toàn bộ hệ thống đã đem lại sự thành công nhất định trong nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kiểm soát TTHC là một quy trình bắt đầu từ việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; công khai, minh bạch TTHC sau khi ban hành; kiểm soát việc thực thi TTHC trong thực tiễn; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định định hành chính nhằm phát hiện và giải quyết những bất cập của các quy định hành chính, TTHC. Triển khai đúng và đầy đủ quy trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, góp phần năng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho biết, công cuộc cải cách TTHC trong lĩnh vực TNMT thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa, quan trọng. Tuy nhiên, công tác cải cách, kiểm soát TTHC vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Việc đánh giá tác động các quy định về TTHC có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình trước tổ chức, cá nhân của đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả của quy định về TTHC dự kiến ban hành. Công tác rà soát quy định, TTHC cũng là nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, các công việc này thời gian qua chưa thực sự hiệu quả và đôi khi còn hình thức. Việc công bố, công khai TTHC trong những năm qua đã được các đơn vị triển khai thực hiện, tuy nhiên, việc công bố TTHC thường chậm so với quy định dẫn đến lúng túng trong công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng tới điểm số chỉ số cải cách hành chính chung của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn cần tích cực trao đổi nhằm nắm vững các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC để có thể tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ nói chung và đơn vị nói riêng. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa để công tác cải cách, kiểm soát TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác CCHC của các đơn vị trực thuộc Bộ đã được nghe đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính và 3 Chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính: (1) Đánh giá tác động thủ tục hành chính; rà soát thủ tục hành chính; (2) Công bố, công khai thủ tuc hành chính; (3) Thẩm định, cho ý kiến về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Theo: Monre.gov.vn