Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước

Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước
Ngày 21/9, tại Hòa Bình, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) tổ chức khóa đào tạo thứ 2 nhằm phát triển năng lực xây dựng chính sách – Khung Chính sách Tổng thể về Kiểm soát ô nhiễm nước trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”.
Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam” là dự án được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với mục tiêu chính nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường của TP. Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
40 đại biểu bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, đại diện của Bộ Tài nguyên và  Môi trường và của các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thực hiện dự án đã tới tham gia khóa đào tạo.
Mục đích của khóa đào tạo nhằm tìm hiểu cách thức xây dựng khung chính sách tổng thể trong kiểm soát ô nhiễm nước; tìm hiểu kinh nghiệm “Nghiên cứu và Thực thi – Giới thiệu về Thanh tra (môi trường)” tại Nhật Bản; tìm hiểu các kỹ năng cơ bản về phân tích sự cố ô nhiễm nước bằng việc nghiên cứu các ví dụ cụ thể.
Thay mặt Tổng cục Môi trường, ông Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc của Dự án, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Tổng cục Môi trường – đơn vị hiện đang triển khai dự án tại TP. Hà Nội đồng thời điều phối các hoạt động của toàn bộ dự án tại các địa phương, đã phát biểu khai mạc khóa đào tạo và chúc các đại biểu tham gia khóa đào tạo tiếp nhận tốt các kinh nghiệm về kiểm soát ô nhiễm nước của các chuyên gia Nhật Bản và sẽ có những ứng dụng hợp lý vào công tác kiểm soát ô nhiễm nước tại địa phương mình.
Mở đầu khóa đào tạo, ông Obayashi Shigenobu, Cố vấn trưởng của Dự án đã giới thiệu về tầm quan trọng, cấu trúc của Luật Kiểm soát ô nhiễm nước, phân loại các Luật liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước, cách thức xây dựng khung chính sách tổng thể trong kiểm soát ô nhiễm nước tại Nhật Bản, kết quả của việc áp dụng Luật quản lý môi trường nước tại Nhật Bản, …
Tiếp theo, ông Yamamoto Mitsuhiro, đại diện Trung tâm Hợp tác Môi trường Hải ngoại Nhật Bản (OECC) đã trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình nghiên cứu và thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước.
Buổi chiều cùng ngày, ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường đã hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu tình huống cụ thể hiện nay nhằm tìm hiểu các kỹ năng cơ bản về phân tích sự cố ô nhiễm nước tại Việt Nam.
Các đại biểu đã chia thành 2 nhóm tham gia thảo luận sôi nổi về ngăn ngừa ống xả thải “bí mật”, nguồn ô nhiễm không xác định, địa phương nên hành động như thế nào để làm rõ nguyên nhân ô nhiễm, cách người dân tham gia công tác phòng chống ô nhiễm nước, … và đề xuất các giải pháp, chính sách cần được bổ sung, điều chỉnh./.
Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước
Ông Nguyễn Việt Thắng, Điều phối viên của Dự án phát biểu
Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước
Ông Shigenobu Obayashi, Cố vấn trưởng của Dự án trình bày bài giảng
Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước
Ông Yamamoto Mitsuhiro, đại diện OECC trình bày bài giảng
Khóa đào tạo phát triển năng lực xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm nước
Ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường hướng dẫn thảo luận nhóm


Các đại biểu tham gia khóa đào tạo