Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII: Sẽ xem xét, thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

 

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII: Sẽ xem xét, thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Quang cảnh họp báo
Chiều 17/5 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông báo chương trình và nội dung kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, kỳ họp thứ 3 sẽ khai mạc ngày 21/5 tại Hà Nội. Kỳ họp lần này có nhiều đổi mới trong hoạt động. Đó là tăng số lượng phiên họp toàn thể (42 phiên), giảm thời gian trình bày của các thành viên Chính phủ tại Hội trường (15-20 phút), dành nhiều thời gian cho thảo luận và tổng hợp, đối thoại giữa đại biểu và các thành viên Chính phủ. Số lượng phiên họp được tường thuật trực tiếp trên phát thanh truyền hình cũng nhiều hơn các kỳ trước.
Ông Dũng cho biết, công tác lập pháp là trọng tâm tại kỳ họp này. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án Luật, gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Giáo dục đại học, Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam.
Quốc hội sẽ cho ý kiến 6 luật là Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Dự trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi).
Ngoµi ra, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo và Tờ trình về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2012; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Quốc hội…
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Ban Công tác đại biểu đã xác minh và nhận thấy bà Yến không trung thực trong khai hồ sơ. Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu sẽ được Quốc hội tiến hành tại kỳ họp này.
Theo: Monre.gov.vn