Bạn đang ở: Trang chủ > Tin Tức Xã Hội > Văn Bản Pháp Quy > Bài viết

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII 3/8: Ra mắt Chính phủ khóa mới

01/08/2011 / Văn Bản Pháp Quy / Có1066ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII 3/8: Ra mắt Chính phủ khóa mới / Lượt xem 690 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ (Ảnh: TTXVN)
Ngày 1/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày trước Quốc hội về đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 2011-2016 với 27 thành viên. Ngày 2/8, Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; bầu Tổng kiểm toán Nhà nước. Ngày 3/8, sau khi Quốc hội thông qua phê chuẩn của Thủ tướng về cơ cấu khóa mới, thay mặt Chính phủ khóa mới, Thủ tướng sẽ phát biểu nhậm chức.
Theo cơ cấu mà Chính phủ trình Quốc hội, sẽ có 18 Bộ gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Thông tin Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục- Đào tạo, Y tế.4 cơ quan ngang Bộ: Uỷ ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.
Việc sắp xếp lại các cơ quan Chính phủ nằm trong yêu cầu tinh gọn cơ cấu Chính phủ khoá XII trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại một số Bộ theo mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời chuyển một số cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước nhưng không được quyền ban hành văn bản, quy phạm pháp luật vào các Bộ thích hợp để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Chức năng bình luận tạm thời không mở.