Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 lần

(DiaChatVietNam.Net) - Thực hiện Luật Tiếp công dân và kết luận của Bộ trưởng về việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2014 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ trong các tháng còn lại của năm 2014 như sau:

Lãnh đạo Bộ  tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 lần vào ngày Thứ Năm của tuần cuối tháng.

TT

Lãnh đạo tiếp

Ngày tiếp công dân

1

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển

04/9/2014

2

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

02/10/2014

3

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển

30/10/2014

4

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển

27/11/2014

5

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

25/12/2014

Thanh tra Bộ cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Thời gian: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân, số 79 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tin: Cổng TTĐT/ Monre.gov.vn