Lập Quy hoạch xây dựng Công viên đá Đồng Văn

 

 22469_images
Cao nguyên đá Đồng Văn

(DiaChatVietNam.Net) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch xây dựng Công viên đá Đồng Văn - Hà Giang theo quy định hiện hành.

Theo Quy hoạch tổng thể, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được chia thành 3 vùng bảo tồn tương ứng với 3 công viên chức năng gồm: Công viên khoa học địa chất; Công viên địa văn hóa; Công viên sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và 4 trung tâm du lịch.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo tồn tôn tạo các di sản (địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học) với các chỉ tiêu: 100% các điểm di sản địa chất đã được phát hiện, các điểm danh thắng quốc gia được tôn tạo và bảo vệ; 15 dân tộc bản địa và các làng văn hóa du lịch, các làng nghề của 4 huyện (gồm Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc) được bảo tồn và tôn tạo; 100% khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu vực sinh thái núi cao được bảo vệ.

Dự kiến đến năm 2020, đưa vào khai thác các di sản trong công viên địa chất trên cơ sở phát triển du lịch với sự tham gia của người dân bản địa nhằm xóa đói giảm nghèo. Đưa hoạt động du lịch chiếm 65% cơ cấu kinh tế toàn vùng.

 Theo: Monre.gov.vn