Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn cùng Hiệu trưởng Lê Hải An cùng ký biên bản bàn giao

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Đây là quà tặng của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tri ân Nhà trường đã có công đào tạo nhiều thế hệ các nhà địa chất cho Ngành Địa chất Việt Nam; đồng thời phục vụ giảng dạy cho các thế hệ tiếp theo. Tham dự buổi Lễ, về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, đại diện Lãnh đạo các Vụ chức năng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Về phía Trường Đại học Mỏ-Địa chất có đồng chí Lê Hải An - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Địa chất…

Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

                                  Thăm quan phòng trưng bày mẫu vật địa chất

Với 500 mẫu trưng bày và các thiết bị hiện đại trang bị cho phòng hội thảo phục vụ cho việc sinh hoạt học thuật, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn mong muốn các thế hệ sinh viên của trường Đại học Mỏ-Địa chất sẽ có những buổi tham quan, hội thảo, sinh hoạt học thuật thực tế và có thêm những hiểu biết về tiềm năng khoáng sản phong phú của Việt Nam, từ đó để trau dồi thêm kiến thức phục vụ cho ngành Địa chất nước nhà.

Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Lễ bàn giao Bộ mẫu vật địa chất và trang thiết bị phục vụ cho Phòng Trưng bày mẫu vật địa chất và Phòng sinh hoạt học thuật, Khoa Địa chất-Trường Đại học Mỏ-Địa chất

                                                                Toàn cảnh buổi Lễ

                                                                                              Văn phòng Tổng cục./.http://dgmv.gov.vn/