Lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản

 

Lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi lễ

(DiaChatVietNam.Net) -Sáng 7/2, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản (ĐC&KS). Đây là Công đoàn cấp trên cơ sở, trực thuộc Công đoàn Bộ TN&MT; là mô hình Công đoàn cấp trên cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thí điểm thành lập đầu tiên tại Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tới dự có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, đại diện Đảng ủy Bộ TN&MT, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ TN&MT, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục ĐC&KS… Sau khi trao Quyết định thành lập Công đoàn Tổng cục ĐC&KS, Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, Tổng cục, Công đoàn Bộ TN& MT tặng hoa cho BCH lâm thời Công đoàn Tổng cục.

Phát biểu tại buỗi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc mừng Công đoàn Tổng cục ĐC & KS thành lập nhằm tiếp tục động viên CBCNVC và NLĐ, phát huy truyền thống hơn 66 năm qua của ngành ĐC& KS, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục ĐC&KS Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn khẳng định: Việc thành lập Công đoàn Tổng cục là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thống nhất trong lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với Chuyên môn và các đoàn thể quần chúng. Quá trình hoạt động hơn 66 năm qua của Tổng cục luôn có sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong các phong trào hành động cách mạng, động viên các thế hệ CNVC và NLĐ địa chất vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn Tổng cục cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể để hoạt động có hiệu quả; xây dựng các quy chế hoạt động của BCH, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn của Tổng cục, quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn Tổng cục và chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiêm vụ của tổ chức Công đoàn và tình hình thực tế của Tổng cục. Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2012 nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản, điểu tra cơ bản về khoáng sản, thực hiện tốt các dự án của Chính phủ và các nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức tốt các chương trình công tác và hoạt động công đoàn năm 2012 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ TN&MT.
Lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản
Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn phát biểu
Lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản
 Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐC&KS Lê Hồng Thái phát biểu
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐC&KS Lê Hồng Thái chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn Viên chức VN, Đảng ủy, lãnh đaọ Bộ TN&MT, Tổng cục ĐC&KS đối với phong trào của Công đoàn Tổng cục, hứa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động công tác công đoàn của đội ngũ CBCNVC và NLĐ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích của tổ chức Công đoàn.
Lễ ra mắt Công đoàn Tổng cục Địa chất & Khoáng sản
Tặng hoa BCH Công đoàn Tổng cục ĐC &KS

Theo: Monre.gov.vn