Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc (thứ tư từ phải sang) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

Ngày 20/11 tại TP.HCM, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dịp này, Liên đoàn cũng đã đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Thái Quang - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam cho biết, trãi qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dấu chân của những nhà địa chất Liên đoàn đã đến với mọi vùng đất miền Nam của Tổ quốc để điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ địa chất, tìm kiếm, thăm dò các nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước... Qua hoạt động, Liên đoàn đã có nhiều thành tựu to lớn đóng góp quan trọng với vai trò chủ lực, nổi trội trong sự nghiệp điều tra địa chất - khoáng sản ở miền Nam.

Trong thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác lập bản đồ, địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; tìm kiếm đánh giá, thăm dò khoáng sản phần đất liền; điều tra cơ bản địa chất khoáng sản biển và hải đảo; nghiên cứu địa chất phục vụ cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ; đẩy mạh công tác điều tra, quy hoạch, thực hiện các hoạt động dịch vụ địa chất đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và doanh nghiệp.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao những thành quả mà Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam đạt được trong 40 năm qua. Liên đoàn đã tập trung mọi nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; đặc biệt, đã chú trọng đến công tác thu thập tài liệu nguyên thủy, sử dụng có hiệu quả tổ hợp các phương pháp nghiên cứu, cải tiến quy trình, tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại; bước đầu đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất và điều tra quy hoạch địa chất cho các ngành, các địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị, phát huy truyền thống 40 năm, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam cần chú trọng tăng cường năng lực thiết bị và đổi mới công nghệ tiên tiến, tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả gắn với việc quy hoạch, đào tạo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hội nhập sâu rộng; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý đủ mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ và khẳng định mình trong công cuộc đổi mới hiện nay; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xây dựng chiến lược phát triển ổn định và bền vững.

Đồng thời, tập trung nhân lực, trí tuệ nâng cao chất lượng công tác đo đạc bản đồ địa chất gắn với điều tra khoáng sản; đặc biệt là khoáng sản định hướng cho công tác đánh giá, thăm dò tiếp theo để làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tham gia điều tra cơ bản địa chất khoáng sản biển và hải đảo; nghiên cứu địa chất phục vụ xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ địa chất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và doanh nghiệp… Từ đó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ TN&MT giao phó.

Tường Tú