Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

22/07/2016 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có696ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 / Lượt xem 1,044 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 1148/ĐCKS-TCCB ngày 05 tháng 05 năm 2016; Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

      Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm các chuyên ngành:

      1).Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản: 10 người, trong đó:

            - Kỹ sư địa chất: 05 người

            - Kỹ sư Địa vật lý: 01 người

            - Kỹ sư Trắc địa: 01 người

            - Cao đẳng địa chất: 03 người

      2) Cử nhân kinh tế: 01người; công tác kế hoạch Đoàn Địa chất 406 (Quảng Bình)

      Nội dung chi tiết xin đọc file đính kèm

                                                                                      Nguồn Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

Tải file đính kèm:

Chức năng bình luận tạm thời không mở.