Liên đoàn Vật lý địa chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2016

22/07/2016 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có222ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Liên đoàn Vật lý địa chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2016 / Lượt xem 1,833 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam phê duyệt, Liên đoàn Vật lý địa chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2016. (Thông tin chi tiết xem file đính kèm).Untitled

Tải file đính kèm:

Chức năng bình luận tạm thời không mở.