Năm 2014: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề ra chỉ tiêu khai thác 37,7 triệu tấn than

24748_untitled

Ảnh minh hoạ

(DiaChatVietNam.Net) - Sáng 14/1, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)  đã tiến hành tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2013, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ghi nhận nỗ lực, kết quả của ngành trong năm qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định năm 2014 cũng như những năm tiếp theo sẽ tiếp tục là thời gian có nhiều thách thức đối với ngành Than - Khoáng sản khi điều kiện khai thác ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với sản phẩm than sẽ ngày càng lớn, giá than đã được điều chỉnh, bù đắp được giá thành cũng là những thuận lợi không nhỏ. Vì vậy, Tập đoàn phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01, hết sức nỗ lực, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động để tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng, ngành cần tăng cường quản trị chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh. Gia tăng hàm lượng đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ các công trình, nhất là việc xây dựng mỏ; Tăng cường quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, đặc biệt là tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, Tập đoàn cần quán triệt là việc đẩy mạnh tái cơ cấu mà trọng tâm là hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, điều hành, quản trị chi phí, lao động tiền lương, tài chính cũng như mở rộng, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, khắc phục triệt để những vấn đề của ngành là vấn đề tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, tiến độ một số dự án đầu tư vẫn chậm, một số dự án đầu tư chưa có sự chuẩn bị kỹ, triển khai chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu sản xuất, kinh doanh nói chung.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vinacomin Lê Minh Chuẩn cho biết, năm 2013 toàn ngành đã sản xuất được 42,6 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ được 39,1 triệu tấn than sạch, bằng 100% kế hoạch đề ra và bằng mức thực hiện trong năm 2012. Trong năm 2013, Vinacomin cũng đã sản xuất và tiêu thụ được gần 8.200 tấn tinh quặng đồng, 11.500 tấn đồng tấm, 8.850 tấn kẽm thỏi, 840 tấn thiếc thỏi và 361.000 tấn quặng sắt. Sản xuất 214.000 tấn Alumin, tiêu thụ 165.000 tấn (trong đó xuất khẩu 161.000 tấn).

Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng than nguyên khai, than sạch và than tiêu thụ của toàn Tập đoàn đạt kế hoạch nhưng giảm nhẹ so với năm trước nhưng riêng các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, sản xuất điện và sản xuất cơ khí có tăng trưởng mạnh hơn, đều vượt từ 8-36% so với kế hoạch năm và mức của năm qua.

Cũng trong năm 2013, Vinacomin đã chuyển đổi xong mô hình 6 công ty TNHH MTV sản xuất than thành Chi nhánh thuộc Công ty mẹ. Các đơn vị đã hoạt động ổn định theo mô hình mới kể từ ngày 1/8/2013. Tập đoàn cũng đã và đang triển khai các thủ tục cổ phần hóa 3 doanh nghiệp, các đơn vị khác đang thực hiện tái cơ cấu theo Đề án đã được phê duyệt.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Minh Chuẩn đã đề ra kế hoạch cho năm 2014. Theo đó, Vinacomin đề ra chỉ tiêu khai thác 37,7 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than lộ thiên đạt 17,3 triệu tấn, than hầm lò đạt 20,0 triệu tấn. Sản lượng than tiêu thụ năm 2014 đạt 35 triệu tấn, tiêu thụ trong nước đạt 27 triệu tấn; 8 triệu tấn than dành cho xuất khẩu.

Theo: Monre.go.vn