Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận: Di dời nếu động đất…

(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 15 và 16/8, Bộ KH&CN đã tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học xung quanh  việc nghiên cứu các đới đứt gãy tại khu vực xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân 1 và 2 tại Ninh Thuận.

TS Trần Tân Văn, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản lại cho rằng, nếu trong vòng bán kính 8km có động đất nhỏ thì phải tìm vị trí khác, không được xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong khu vực này.

Không thể nóng vội

TS Nguyễn Hồng Phương, giám đốc Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho rằng, sự an toàn tỷ lệ nghịch với tiến độ nên không thể nóng vội được. Cần nghiên cứu kỹ địa chất và các đới đứt gãy ở vùng này để xác định vị trí tối ưu xây dựng nhà máy điện hạt nhân (ĐHN). Chỉ các nhà khoa học trong nước mới biết rõ nhất, hiểu rõ nhất về cấu tạo địa chất kiến tạo trong nước. Vì thế, nếu thuê cả nhà thầu giám sát thì cũng cần phải cẩn trọng.

 

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận: Di dời nếu động đất...
Sơ đồ các đới đứt gãy cần khảo sát tại địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Việt Nam.

Ông Lê Chí Dũng, cục phó Cục An toàn bức xạ, Bộ KH&CN cho rằng, ngay cả việc đi thuê đơn vị tư vấn thẩm định ở nước ngoài thì chính chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhà máy ĐHN. Các số liệu đo đạc thực địa về địa chấn, khí tượng thủy văn phải được đo đạc liên tục trong 24 tháng, trường hợp ít hơn phải có luận chứng nhưng không ít hơn 12 tháng cho công việc này.

Cũng về vấn đề này, một đề tài khoa học cấp nhà nước do TS Vũ Văn Chinh, Viện Địa chất làm chủ nhiệm "Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 làm cơ sở cho việc lựa chọn vị trí tối ưu" đã được Bộ Khoa học & Công nghệ đặt hàng. Theo nghiên cứu, vị trí dự kiến xây dựng tại Ninh Thuận nằm ở ranh giới mảng Ấn - Úc, Thái Bình Dương. Đới đứt gãy kinh tuyến 110 nằm cách 2 nhà máy 80 - 100km. Bản đồ địa chất khu vực Ninh Thuận có nhiều yếu tố hoạt động trẻ, có các thành tạo nằm trong các thung lũng chia cắt bởi các khối. Các khối phân cắt lẫn nhau bằng các vùng có nhiễu loạn địa hình... Đó là những điều cần phải làm rõ khi nghiên cứu về các đới đứt gãy và cấu tạo địa chất của vùng này.

Trong bán kính 8km có động đất phải di dời

Đề tài nghiên cứu của TS Vũ Văn Chính sẽ làm sáng tỏ đứt gãy hoạt động trong vòng bán kính 8km tính từ tâm khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra còn nghiên cứu các tai biến địa chất khác như nứt đất. Nếu đứt gãy hoạt động thì động đất cực đại ở đó ra sao, các biến dạng dập vỡ thế nào, độ bền vững của nền móng ra sao...

 

Một vấn đề khác là san hô nổi cao 3 - 5m, phải xem xét vì sao các bãi san hô có tuổi 5.000 năm mà lại nằm ở đây, trong khi nó phải nằm ở độ sâu dưới 60m. Các nhà khoa học phải sớm lý giải điều này trước khi việc xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận được tiến hành.
TS Trần Tân Văn
Theo đó, sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc động đất nhỏ tại đây để theo dõi sự hoạt động của các đứt gãy này. Với những đới đứt gãy dưới biến phải thiết kế mạng lưới đo địa chấn nông phân giải cao. Đo radon khí đất nhằm phát hiện đứt gãy hoạt động tại khu vực dự kiến xây dựng 2 nhà máy. Khi có đứt gãy, phải nghiên cứu động đất cực đại, mức độ dập vỡ, xem xét khả năng vị trí tối ưu.
 
Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, TS Trần Tân Văn, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản lại cho rằng, nếu trong vòng bán kính 8km có động đất nhỏ thì phải tìm vị trí khác, không được xây dựng nhà máy ĐHN trong khu vực này. Phải khảo sát biểu hiện các đới đứt gãy hoạt động trong một khoảng thời gian đủ dài, ít nhất là cỡ khoảng 1,8 - 2,5 triệu năm. Ngoài những phương pháp quan trắc dịch chuyển GPS phải có khối lượng phân tích mẫu đủ lớn. Thay vì sử dụng phương pháp địa chấn khúc xạ nên dùng địa chấn phản xạ, vì nó chỉ cho phép định vị chứ không cho số liệu phân giải về tuổi của các đứt gãy, kinh phí sẽ có đơn giá khác.


Lo lắng khác về nguy cơ xảy ra động đất và sóng thần, TS Nguyễn Hồng Phương cho rằng, các đứt gãy hoạt động chỉ là đầu vào của mức độ an toàn địa chấn khu vực, nên nếu chỉ nghiên cứu đứt gãy hoạt động là chưa đủ mà còn phải nghiên cứu rung động nền tại vị trí xây dựng nhà máy điện.

Theo: Bee