Kim cương

Kim cương

Kim cương

Một mảnh kim cương được cắt khéo léo.

  Kim cương nằm trong nhóm các đá quý. Độ cứng của kim cương theo thang Moos là 10, tức là có độ cứng cao nhất. Các dạng kim cương không màu là loại cacbon sạch, còn các dạng bị nhuộm màu và không trong suốt thì thấy có SiO2, MgO, CaO, FeO, Fe2O3, Al2O3, TiO2….Kim cương kết tinh ở hệ lập phương. Các tinh thể có dạng tám mặt, ít khi có dạng mười bốn mặt. Kim cương có thể không màuu, trong như nước hay nhuộn màu xanh lam, xanh da trời, màu vàng, màu nâu và màu đen. Ánh của kim cương mạnh: ánh kim cương. Kích thước cá tinh thể biến động từ nhỏ nhất đến lớn nhất, cân nặng một vài trăm và thậm chí  mấy ngàn cara(cara bằng o,2g).độ dẫn điện yếu

Kim cương rất bền vững đối với các tác nhân lý học và hóa học trong quá trình phong hóa.

Người ta phân ra hai loại kim cương: kim cương trang sức và kim cương kỹ thuật. Kim cương trang sức phải là cá tinh thể hoàn chỉnh, trong suốt, không màu bay nhuộm mày yếu., không bị sứt sát và khong có các bao thể của khoáng vật khác. Các tinh thể kim cương hoàn chỉnh được gọi là Brilian.

Kim cương kỹ thuật được phảna: kim cương đén- các tinh thể sẫm màu và khong hoàn t oàn trong suốt vẫn chứa các bao thể khoáng vật khác và có bị sứt sát. 2)Balat- các tập hơpj tinh thể sáng màu lang cầu, cấu trúc vỏ và cáu trúc hạt bé có vỏ ngoài, cứng hơn phần nhân; 3)Cácbonađô – các  tập hợp hạt mịn màu xám sẫm và màu đen dễ đập vỡ thành mảnh có vết vỡ vỏ sò; 4) congô – vụn kim cương và là loại kim cương xấu nhất chỉ dung làm vật liệu mài.

 

Kim cương kỹ thuật dung làm khuôn kéo các loại dây đặc biệt, để sản xuất dụng cụ( răng cắt, khoan) làm lưỡi khoan các vòng mái mỏng, bột mài,…

 

Các tích tụ kim cương công nghiệp gặp dưới dạng các mỏ gốc và sa khoáng. Cá mỏ gốc kim cương có quan hệ với kim – beclit. Kimbeclit lấp đầy các “ống nổ” và là loại đá dạng dăm kết bị biến đổi mạnh gồm các đá siêu mafit dạng phun trài, các mảnh đá trầm tích vây quanh và các đá mỏng – đá phiến kết tinh, eclôgit, periđôtít. Điểm đặc trưng về mặt khoáng vật của kimbeclit là trong chúng có phát triển rộng rãi pirôp và pic – rôinmenit, là những khoáng vật cộng sinh thường hay đi với ốpxit, anmenđin, xecpentin hình thành theo olivine và các khoáng vật khác.

 

Các ống kimbeclit chứa kim cương trên bình đồ thường có dạng đẳng  thước và thường cắm thẳng xuống sâu. Ở phần trên của ống kimbeclit bị phá hủy và thể hiện bằng lớp eluvi dạng thớ gỗ bở rời(0,5 – 1,5m), dưới lớp đó tới độ sâu 3-5m là loại kimbeclit phong hóa mạnh, rồi chuyển sang dạng đá kimbeclit khối chắc hơn.

Sa khoáng kim cương hình thành do quá trình phong hóa các ống kimbeclit: 1) eluvi; 2) deluvi; 3 ) các sa khoáng khe suối ngắn ít bị chia cắt; 4) aluvi (thềm và thung lũng). Trong các sa khoáng thung lũng phân ra: 1) các sa khoáng bãi bồi; 2) sa khoáng bãi cát ngầm nông ven bờ; 3) sa khoáng vạt gấu của các thềm sót bị rửa trôi; 4) sa khoáng đảo bồi đắp, doi cát và bãi ngầm; 5) sa khoáng lòng sông thực sự.

Hiện nay đã nghiên cứu được phương pháp tìm kiếm  thăm dò, công nghệ làm giàu, lấp mẫu và thu hồi kim cương từ quặng tuyển tinh. Khi tìm kiếm các mỏ sa khoáng việc đo vẽ địa mạo có ý nghĩa to lớn, khi t ìm kiếm các mỏ gốc( các ống kimbeclit) người ta dùng các phương pháp địa vật lý.

KHoảng cách giữa các công trình trong mỏ sa khoáng kim cương cũng giống như khi thăm dò các sa khoáng  vàng vonfram. Thiếc, tantan và niobi

Bình luận

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: