Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản sắp có hiệu lực

03/05/2012 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có568ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản sắp có hiệu lực / Lượt xem 715 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam
(DiaChatVietNam.Net) - Ngày 15/5, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực. Theo đó, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá; được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá; được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được chuyển nhượng kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản.
Theo: monre.gov.vn

Chức năng bình luận tạm thời không mở.