Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng được thực thi tại Việt Nam

(DiaChatVietNam.Net) - Trao đổi với phóng viên, Th.S. Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển (CODE), một trong những tổ chức nòng cốt xúc tiến lập liên minh về minh bạch khoáng sản cho biết: Tham gia Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng (EITI) được xem như một trong những giải pháp hiệu quả nhất về phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng.

 

Phòng chống tham nhũng đang được nêu lên như một yêu cầu cấp bách nhất trong chương trình nghị sự về chính trị, kinh tế và xã hội của VN. Không ai có thể phủ nhận và nghi ngờ về điều đó. Tuy nhiên, làm sao có thể biến ý chí chính trị thành các hành động cụ thể để góp phần phòng và chống tham nhũng? Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều cần có hành động riêng.

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tham gia EITI được xem như một trong những giải pháp hiệu quả nhất về phòng chống tham nhũng trong ngành khai khoáng.

Được biết, EITI với cơ chế yêu cầu các công ty khai khoáng và cơ quan Nhà nước công khai các khoản thu chi từ hoạt động khai khoáng và được giám sát bởi một Ủy ban đa bên. Các cơ quan của Việt Nam mà trực tiếp là Bộ Công Thương đã bước đầu tiếp cận, tìm hiểu sáng kiến này từ năm 2009. Năm 2010, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo tìm hiểu về sáng kiến này. Tại đối thoại phòng chống tham nhũng và hội nghị tư vấn của các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2011, các nhà tài trợ đều khuyến nghị VN cân nhắc để sớm tham gia thực thi EITI.

Rõ ràng, sự tham gia của nhiều bên trong quản lý, khai thác, sử dụng và giám sát đặt ra yêu cầu cần có sự phối hợp và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành khai thác khoáng sản.  Do đó, cần cấp thiết tìm kiếm các giải pháp, cả về mặt chính sách lẫn thực tiễn, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội từ hoạt động khoáng sản.

“Đó cũng chính là lý do để chúng tôi xây dựng liên minh và thực thi chương trình “Tăng cường minh bạch để góp phần quản trị tốt và giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của khai thác khoáng sản ở Việt Nam”, ông Phạm Quang Tú khẳng định.

 Theo: Monre.gov.vn