Tài trợ dự án bảo vệ môi trường

(DiaChatVietNam.Net) - Theo thông báo của Mạng lưới Thế hệ Xanh, hiện nay Quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” đang tiếp tục nhận đề xuất dự án tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Theo đó, Quỹ sẽ tài trợ cho ba dự án xuất sắc nhất, với số tiền tối đa 25.000.000 VND cho mỗi dự án. Ưu tiên các dự án mang tính kỹ thuật, giải quyết trực tiếp vẫn đề môi trường/biến đổi khí hậu tại địa phương.

Mục tiêu của quỹ tài trợ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” là Tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các dự án có tính sáng tạo của thanh niên Tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống & giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu. Huy động nguồn lực để hỗ trợ các chương trình, dự án môi trường hiệu quả trong thanh niên. Nâng cao năng lực thực hiện dự án cho các cá nhân/nhóm/câu lạc bộ môi trường; trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin và liên kết với những người có chung mối quan tâm

Đối tượng tham gia nhận tài trợ từ Quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” là các nhóm/câu lạc bộ môi trường của thanh niênTất cả các bạn trẻ đang sinh sống tại Việt Nam yêu thích, muốn hành động vì môi trường và có ý tưởng hoặc sáng kiến khả thi nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Các dự án cần được gửi cho quỹ tài trợ chậm nhất 3 tuần trước khi diễn ra để ban tổ chức xem xét và phê duyệt. Thời gian nhận đề xuất dự án: 10/7/2012 – 15/10/2012. Các dự án thực hiện được nhận tài trợ sẽ triển khai từ tháng 7/2012 tới tháng 01/2013.

Theo: Monre.gov.vn