Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

11/05/2016 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có1040ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường / Lượt xem 577 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 931/QĐ-BTNMT về việc Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám, qua địa chỉ sau đây:

  1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
  2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liềng với đất.

  1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7957889, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
  2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: cucksqlsdd@gamil.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Theo Văn phòng Tổng cục./.

Toàn văn bản file .jpgQD_931_QD_BTNMT_1 QD_931_QD_BTNMT_2

 

Chức năng bình luận tạm thời không mở.