Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 931/QĐ-BTNMT về việc Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám, qua địa chỉ sau đây:

  1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
  2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liềng với đất.

  1. Số điện thoại đường dây nóng: 043.7957889, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
  2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: cucksqlsdd@gamil.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Theo Văn phòng Tổng cục./.

Toàn văn bản file .jpgThành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

 

  • Comments Off on Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
  • 710 views
    A+
Ngày đăng:11/05/2016  Chuyên mục:Tin Địa Chất Trong Nước