Thu hút gần 1 tỷ USD cho ứng phó với biến đổi khí hậu

(DiaChatVietNam.Net) - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà với các nhà tài trợ quốc tế về Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) sau năm 2015, chiều 30/9.

Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SPRCC) được thành lập từ năm 2009 nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, và sau này là Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu, Chiến lược Tăng trưởng xanh. Chương trình đã nhận được sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành và địa phương cũng như sự tài trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Đến nay Chương trình SP-RCC đã hỗ trợ các Bộ trong hoạt động xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng lồng ghép yếu tố ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; thu hút gần 1 tỷ USD từ 6 nhà tài trợ JICA, AFD, CIDA, World Bank, K-Eximbank, DFAT và nhiều hỗ trợ kỹ thuật khác cho Việt Nam nhằm ứng phó với BĐKH.

Bên cạnh hỗ trợ về mặt tài chính, từ năm 2009, các nhà tài trợ SP-RCC đã phối hợp với 10 Bộ, ngành xây dựng và thực hiện 252 hành động chính sách (HĐCS). Đây đều là những HĐCS  quan trọng, góp phần hiện thực hóa chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh. Quá trình xây dựng được tiến hành thông qua hàng trăm cuộc họp, thảo luận giữa các đơn vị thực hiện của các Bộ, ngành và với các nhà tài trợ. Sau khi thống nhất, các hành động chính sách được tập hợp thành khung Chính sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và triển khai thực hiện. Khung Chính sách năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31 tháng 7 năm 2014.

 

 

Thu hút gần 1 tỷ USD cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, các Bộ đang tiến hành thủ tục xin cấp vốn và chuẩn bị triển khai thực hiện các HĐCS này. Trong quyết định phê duyệt khung chính sách năm 2015, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục vận động tài trợ cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn sau 2015. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Việt Nam đến các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhận định, giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn quan trọng của Việt Nam trong  lĩnh vực ứng phó với BĐKH. Chúng ta cần hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã được nếu ra trong Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2016-2020. Đồng thời cần chuẩn bị về mọi mặt để Việt Nam tham gia ngày một tích cực hơn nữa cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH.

Thu hút gần 1 tỷ USD cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh cuộc họp

Khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới dự kiến sẽ được thông qua vào năm 2015, và cần được các nước phê chuẩn để có hiệu lực từ năm 2020. Nhiều yêu cầu mới chắc chắn sẽ được đưa ra đối với Việt Nam, đòi hỏi chúng ta cần điều chỉnh, xây dựng các chính sách, quy định của Việt Nam cho phù hợp. Bộ TN&MT ủng hộ việc tiếp tục duy trì Diễn đàn đối thoại chính sách trong khuôn khổ SP-RCC cho giai đoạn 2016-2020 để giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu mới. Tuy nhiên để phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016- 2020 và các năm tiếp theo, phù hợp với tình hình hiện tại và dựa vào các bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn vừa qua, chúng ta cần thảo luận để xác định những nội dung chính cần tập trung thực hiện và cải tiến phương pháp để chương trình SP-RCC giai đoạn sau năm 2015 thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Các nhà tài trợ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện các chính sách về biến đổi khí hậu cũng như triển khai các dự án cụ thể. Đồng thời các nhà tài trợ cam kết tiếp tục ủng hộ công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong tương lai.

Phạm Thu Hà - ảnh: Hoàng Minh/Monre.go.vn