Tổng cục Địa chất & Khoáng sản phải có Tổng chỉ huy để điều hành Dự án

 

Tổng cục Địa chất & Khoáng sản phải có Tổng chỉ huy để điều hành Dự án
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
(DiaChatVietNam.Net) - Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin-Lưu trữ địa chất thuộc Tổng cục Địa chất & Khoáng sản (ĐC&KS) về tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về địa chất khoáng sản thuộc Dự án xây dựng CSDL Quốc gia về tài nguyên môi trường (TNMT).
 Thứ trưởng khẳng định: Tổng cục ĐC & KS cần coi dự án này là đề án của Tổng cục, phải quan tâm đầu tư để triển khai nhanh. Hiện Trung tâm mới xây dựng phương án thi công cho 3/6 hạng mục của Dự án là quá chậm. Thứ trưởng nhất trí về cơ bản với các phương án thi công và lưu ý Cục Công nghệ thông tin cần xúc tiến việc ký hợp đồng để Trung tâm triển khai; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm xây dựng phương án thi công cho 3 hạng mục còn lại để hoàn thành nhanh Dự án. Những hạng mục này cũng cần cử người phụ trách có năng lực và điều kiện cần thiết. Cần rà soát điều chỉnh các nội dung của Dự án, tránh  sự trùng lặp với các dự án thành phần khác thuộc Dự án xây dựng CSDL Quốc gia về TNMT và vượt trội khoản kinh phí đã phê duyệt.  “Vấn đề cấp thiết không phải là điều chỉnh dự án mà là việc tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về địa chât khoáng sản”- Thứ trưởng nói.
Tổng cục Địa chất & Khoáng sản phải có Tổng chỉ huy để điều hành Dự án
Toàn cảnh buổi làm việc
 Báo cáo về tiến độ thực hiện xây dựng CSDL về ĐCKS, bà Chu Thị Bích Huệ (Trung tâm Thông tin- Lưu trữ Địa chất – Chủ nhiệm dự án)  cho biết: Trung tâm đã xây dựng phương án thi công cho 3/6 hạng mục của Dự án gồm: Cơ sở dữ liệu bản đồ ĐC & KS các tỉ lệ 1/1000.000, 1/500.000, 1/200.000; Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chất 1/50.000; Cơ sở dữ liệu mỏ điểm quặng. 3 hạng mục còn lại đang phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin tiến hành chỉnh sửa nội dung, xây dựng phương án thi công phù hợp.
Trung tâm Thông tin- Lưu trữ địa chất đề nghị được xúc tiến nhanh để có thể ký hợp đồng cho 3 phương án thi công đầu tiên triển khai khối lượng năm 2011. Tổng cục Địa chất & Khoáng sản đã chỉ đạo ưu tiên cho các ứng dụng quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản, Trung tâm đã có kế hoạch bổ sung trong Dự án này, nếu được phê duyệt trong kỳ điều chỉnh kế hoạch của Dự án tổng thể, sẽ triển khai từ năm 2012.
Theo: Monre.gov.vn