Tổng cục Địa chất khoáng sản sơ kết 6 tháng đầu năm: Cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch và tích cực triển khai Nghị định mới

Tổng cục Địa chất khoáng sản sơ kết 6 tháng đầu năm: Cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch và tích cực triển khai Nghị định mới

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

(DiaChatVietNam.Net) - Sáng 30/6, Tổng cục Địa chất – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014. Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Tổng cục Địa chất - Khoáng sản: Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KS) đã tập trung triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác xác định tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tại Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 28/9/2009,  tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo theo Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28/11/2013.

Cụ thể, kết quả nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật: Tổng cục ĐC &KS  Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 tới 63 tỉnh/thành phố thuộc Trung ương và Tập huấn triển khai tại các tỉnh: Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Phước, Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình với đối tượng tham gia là các Sở, Ban ngành, các doanh nghiệp đang hoạt động khoáng sản.

Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cùng với Lãnh đạo Bộ TN&MT trực tiếp làm việc với các tỉnh để đánh giá, trao đổi chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản, trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; Trong 6 tháng đầu năm đã làm việc với các tỉnh: Lai Châu, Bình Định, Phú Thọ, Khánh Hòa, Quảng Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn.

 

Về nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (theo Nghị định số 203/NĐ - CP ngày 28/11/2013): Đến ngày 15/6/2014, Tổng cục đã hoàn thành tính toán, trình Bộ và đã được Bộ phê duyệt 05 mỏ với tổng số tiền thu được là: Hơn 875 tỷ đồng; hiện nay Tổng cục đang trình 23 mỏ và dự kiến thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 421 tỷ đồng.Tính tới thời điểm này đã có 02 các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là 440 tỷ đồng.

Trên cơ sở các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2014, trong 6 tháng cuối năm 2014 Tổng cục ĐC&KS Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính: Hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng và trình ban hành 04 Thông tư ; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư số 186 và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo:  Hiện nay, Tổng cục còn nợ nhiều văn bản pháp luật chưa hoàn thiện. Vì thế, Tổng cục cần rà soát lại xem các văn bản pháp luật còn nợ, văn bản nào cấp bách cần tập trung xây dựng trước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tính đến thời điểm này, có 2 doanh nghiệp nộp ngân sách tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203. Tuy nhiên, cơ chế sử dụng số tiền này như thế nào chưa có quy định cụ thể. Thứ trưởng cho rằng đây cũng là một nguồn tài chính quan trọng có thể tái đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản. Do đó, đề nghị Tổng cục cần xây dựng dựng sớm trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Theo: Monre.gov.vn

  • Comments Off on Tổng cục Địa chất khoáng sản sơ kết 6 tháng đầu năm: Cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch và tích cực triển khai Nghị định mới
  • 70,782 views
    A+
Ngày đăng:30/06/2014  Chuyên mục:Tin Địa Chất Trong Nước