Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam: Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản

28/05/2012 / Tin Địa Chất Trong Nước / Có2995ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam: Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản / Lượt xem 844 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì buổi làm việc
 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang vừa làm việc với Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam (ĐC & KSVN) về hoạt động của Tổng cục 5 tháng đầu năm và các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIII. Cùng dự có các Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Linh Ngọc và đại diện các Vụ chức năng thuộc Bộ.
Theo ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC & KS VN: Trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản,Tổng cục đã hoàn thành và được Chính phủ phê duyệt 3 văn bản: Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Môt số Thông tư đang hoàn chỉnh, trình phê duyệt: Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Khoáng sản…
Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản năm 2012-2015: Đang hoàn thiện đề án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã tiếp nhận 173 hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản trước ngày 1/7/2011; trình Bộ cấp phép 7 hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản (KTKS) và thẩm định 105 hồ sơ khác. Về công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2012 đã hoàn thành thanh tra tại tỉnh Quảng Nam, kiểm tra tại Quảng Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang. Công tác Điều tra cơ bản ĐC về KS, đã trình và được Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt Đề án” Điều tra, đánh giá tổng thể bể tài nguyên than phần đất liền sông Hồng”, đang triển khai 2 Đề án Chính phủ và thực hiện các đề án khác.
Những vấn đề bức xúc về hoạt động khoáng sản chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khóa XIII được Tổng cục đề cập là: Tình hình khai thác trái phép khoáng sản và vàng sa khoáng đã gây tổn hại tài nguyên, làm ảnh hưởng tới môi trường, cơ sở hạ tầng và nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Việc phân cấp ủy quyền chưa tương xứng với năng lực quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra HĐKS sau cấp phép; đấu giá quyền khai thác khoáng sản và những vấn đề liên quan đến mỏ than Uông Thượng - Đầm Vông, Quảng Ninh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức( giữa) và Thứ truởng Nguyễn Linh Ngọc (phải) tại buổi làm việc
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã dành nhiều thời gian nghe các phòng chức năng của Tổng cục trình bày những thuận lợi, khó khăn trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động của các Vụ có liên quan thuộc Bộ để phối hợp hỗ trợ Tổng cục làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.
Bộ trưởng biểu dương Tổng cục chuẩn bị báo cáo khá chi tiết, nêu đầy đủ các hoạt động đã thực hiện từ đầu năm tới nay, nhất là những bất cập và một số kiến nghị để Bộ tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bộ trưởng chỉ đạo: Tổng cục cần hoàn thiện nhanh các văn bản quy phạm pháp luật để trình duyệt nhằm đưa nhanh Luật Khoáng sản 2010 vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản là cần thiết nhưng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để triển khai tới các đối tượng đúng với vai trò của mình. Công tác cấp phép HĐKS cần hạn chế, nhất là cấp phép KTKS làm thật chặt chẽ, theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ  Chính trị. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là nội dung hết sức quan trọng, kinh phí Nhà nước hạn hẹp, cần xem xét lại nguồn vốn được chuyển từ 2011 sang để các Liên đoàn tiếp tục thực hiện các đề án đã duyệt.
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu khẳng định: Tổng cục cần thực hiện chặt chẽ công tác cấp phép HĐKS mới theo đúng Luật Khoáng sản 2010; việc giải quyết các hồ sơ KTKS còn tồn đọng trước ngày 1/7 cũng phải xem xét tới các địa chỉ chế biến của doanh nghiệp mới cấp phép. Cần  khẩn trương hoàn thiện trình Bộ những khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ để giao quyền cấp phép cho địa phương.
Theo: Monre.gov.vn

Chức năng bình luận tạm thời không mở.