MONRE tuyển Phiên dịch dự án

(DiaChatVietNam.Net) - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian 8 năm từ 2011 đến 2019.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng được hệ sinh thái bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích cho cư dân bản địa và vùng hạ lưu. Kết quả dự kiến của Dự án là thiết lập và quản lý bền vững các hành lang đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

 Dự án có 4 đầu ra: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng; Bảo vệ và phục hồi hành lang đa dạng sinh học; Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; và Quản lý dự án.

Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 là dự án do Tổng cục Môi trường quản lý đang tuyển Cán bộ Phiên dịch/Trợ lý dự án

Thông tin chi tiết xem tại đây! MONRE tuyển Phiên dịch dự ánTOR interpreter.doc

Mời các ứng viên có quan tâm nộp hồ sơ xin việc gồm đơn xin việc và lý lịch khoa học (tiếng Anh và tiếng Việt) trước 17h00 ngày 30 tháng 9 năm 2014 tại Văn phòng dự án, tầng 3 Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn ThấtThuyết, Hà Nội, điện thoại: 04 37956992 và/hoặc địa chỉ email: dangthanhhoab8@yahoo.com/bccproject.vietnam@gmail.com.

Thông tin chi tiết:

http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/cacduan/DuAnBCC/Pages/D%E1%BB%B1-%C3%A1n-BCC-Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-tuy%E1%BB%83n-c%C3%A1n-b%E1%BB%99-phi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%A3-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n.aspx