Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tuyển dụng 67 viên chức, bằng hình thức xét tuyển vào công tác tại 14 đơn vị trực thuộc Trung tâm.

16/08/2015 / Tài Nguyên Nước / Có44ký tự / Size font Nhỏ Vừa To / Comments Off on Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tuyển dụng 67 viên chức, bằng hình thức xét tuyển vào công tác tại 14 đơn vị trực thuộc Trung tâm. / Lượt xem 5,672 views+
Cục Địa Chất và khoáng sản Việt Nam

Untitled-11021

Xem chi tiết tại **Tệp đính kèm: Thông báo tuyển dụng

Chức năng bình luận tạm thời không mở.