Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia cần tuyển dụng 71 viên chức

Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tuyển dụng 71 viên chức, bằng hình thức xét tuyển vào công tác tại 16 đơn vị trực thuộc Trung tâm.

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010.

II. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, phát và viết tại nơi nhận hồ sơ);

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi công tác hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tập trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy khám sức khoẻ của cơ quan có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp quận, huyện trở lên), bảo đảm đủ sức khoẻ để dự tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và các giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt;

- Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4 x 6.

III. Nhu cầu tuyển dụng

TT

Đơn vị tuyển dụng

Số lượng, chuyên ngành, trình độ tuyển dụng

Trình độ đại học trở lên

Trình độ cao đẳng trở lên

1.

Văn phòng Trung tâm KTTV quốc gia 1 Hành chính; 1 Truyền thông đại chúng; 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán.

2.

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 2 Khí tượng; 1 Hải dương học.

3.

Trung tâm Mạng lưới KTTV và môi trường 1 Điện tử viễn thông (chỉ tuyển nam giới).

4.

Đài Khí tượng cao không 2 Khí tượng, 1 Công nghệ thông tin

5.

Trung tâm Công nghệ thông tin KTTV 1 Thủy văn

6.

Trung tâm Tư liệu KTTV 1 Kinh tế hoặc Tài chính

7.

Đài KTTV khu vực Tây Bắc 1 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông; 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Khí tượng.  1 Khí tượng

8.

Đài KTTV khu vực Việt Bắc 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Khí tượng.

9.

Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ 2 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Thủy văn. 1 Môi trường

10.

Đài KTTV khu vực Đông Bắc 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Thủy văn; 1 Khí tượng; 1 Môi trường. 1 Quản trị nhân lực; 1Kinh tế hoặc Tài chính kế toán.

11.

Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Thủy văn (chỉ tuyển nam giới); 1 Khí tượng;

12.

Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ 1 Quản trị kinh doanh; 1 Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; 2 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 2 Thủy văn, 1 Khí tượng; 1 Địa-Môi trường. 1 Môi trường

13.

Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ 1 Kinh tế, tài chính; 1 Khí tượng 1 Thủy văn

14.

Đài KTTV khu vực Tây Nguyên 1 Khí tượng 1 Thủy văn, 1 Kỹ thuật xây dựng, 1 Công nghệ thông tin

15.

Đài KTTV khu vực Nam Bộ 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 3 Khí tượng; 2 Thủy văn; 3 Môi trường. 1 Kinh tế hoặc Tài chính kế toán; 1 Xây dựng, 1 Công nghệ thông tin; 3 Thủy văn, 5 Khí tượng.

16.

Ban Quản lý các dự án KTTV 1 Thạc sỹ Kinh tế hoặc Tài chính kế toán (có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán, trình độ tiếng Anh IELTS 6.0  hoặc tương đương trở lên); 1 Thạc sỹ Kỹ thuật  Thủy lợi (có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm các dự án ODA - WB, ADB…, trình độ tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên);1 Thạc sĩ Điện tử-Viễn thông (có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, trình độ tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên).

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 đến 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2014;

- Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Ban Tổ chức cán bộ (tầng 3), số 3 Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04.38257093;

2. Đài KTTV khu vực Nam Bộ, số 8 Mạc Đĩnh Chi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.38290092.

V. Thời gian hướng dẫn ôn tập và phổ biến kế hoạch xét tuyển

- Thời gian hướng dẫn ôn tập và phổ biến kế hoạch xét tuyển: Từ  8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2014;

- Thời gian xét tuyển: 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 3 năm 2014;

- Địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và xét tuyển: Hội trường tầng 7, số 3, Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

VI. Lệ phí tuyển dụng:

Thu theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10  năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Lưu ý:

- Thông báo này được đăng trên Báo Lao động và Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://www.monre.gov.vn

- Không trả lại hồ sơ; không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện;

- Thông tin chi tiết liên hệ qua Ban Tổ chức cán bộ, Trung tâm KTTV quốc gia theo số điện thoại: 04.38257093.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Đã ký

Lê Công Thành

 

Xem thêm tại đây